SOUTĚŽ BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ

Vítězkou soutěže se stala absolventka programů Novořecký jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura na Masarykově univerzitě TIMEA RYCHVALSKÁ.

Název práce: Greek Experience in the USA: The Anti-Greek Sentiment in the 1900s-1920s

Práce byla obhájena v červnu 2023 v rámci bakalářského programu Anglický jazyk a literatura.

Anotace práce (Timea Rychvalská):

Tato bakalářská práce pojednává o historii a zkušenostech řeckých imigrantů v USA se zaměřením na protiřecké postoje od začátku 20. století po 20. leta 20. století. Práce popisuje první masovou vlnu řecké imigrace do USA a prezentuje charakteristické znaky těchto řeckých imigrantů. Dále analyzuje protiřecké postoje, jejich vznik a průběh a zapojení Ku Klux Klanu. Na závěr je dopad protiřeckých postojů použit k vysvětlení následné asimilace řecké komunity do americké společnosti, zejména za pomoci řecké organizace American Hellenic Educational Association.

 

Složení hodnotící komise:

Kateřina Bočková Loudová, Kostas Tsivos, Nicole Votavová Sumelidisová

Hodnocení komise:

Komise ocenila především přínos doposud nepříliš zpracovaného tématu (protiřecké nálady v USA na počátku 20. st., asimilace řecké diaspory), jeho přehlednou a logickou strukturu a velmi dobrou práci s odbornou literaturou. T. Rychvalská dokázala nejen přiblížit dané téma s pomocí sekundární literatury, ale také samostatně vyvodit závěry týkající se hlavních důvodů a procesu asimilace řecké diaspory v USA. Práce je na velmi vysoké úrovni z hlediska obsahového i formálního.

Celou práci si můžete přečíst zde.

Vítězce bude předána finanční cena, za její poskytnutí děkujeme honorárnímu konzulovi Řecka v Pardubicích, panu Sotiriosovi Zavalianisovi.

Děkujeme za účast také ostatním soutěžícím, i jejich práce představují přínosná a kvalitně zpracovaná témata z oblasti neogrecistiky.

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το πρώτο βραβείο κερδίζει η TIMEA RYCHVALSKÁ, απόφοιτος των προπτυχιακών προγραμμάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Μάσαρυκ.

Τίτλος εργασίας: Greek Experience in the USA: The Anti-Greek Sentiment in the 1900s-1920s

Η πτυχιακή εργασία υποστηρίχθηκε τον Ιούνιο του 2023 στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Περίληψη/abstract (Timea Rychvalská)

This thesis discusses the history and experience of the Greek immigrants in the USA with an emphasis on the anti-Greek sentiment of the 1900s-1920s. It describes the first mass Greek immigration to the USA and presents the characteristics of the Greek immigrants. Then, it analyzes the anti-Greek sentiment, its origin and process, and the Ku Klux Klan’s involvement in it. Finally, the impact of the anti-Greek sentiment is used to explain the consequent assimilation of the Greek community intoAmerican society, especially with the help of the Greek organization – the American Hellenic Educational Progressive Association.

 

Η επιτροπή:

Kateřina Bočková Loudová, Kostas Tsivos, Nicole Votavová Sumelidisová

Η αξιολόγηση:

Η επιτροπή εκτίμησε κυρίως τη συμβολή του θέματος (ανθελληνικά συναισθήματα στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα, αφομοίωση της ελληνικής διασποράς) στο οποίο οι μελετητές μέχρι τώρα δεν έχουν αφιερώσει αρκετή προσοχή. Επίσης έλαβε υπόψη τη σαφή και λογική δομή της εργασίας και την άριστη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Η T. Rychvalská κατάφερε όχι μόνο να προσεγγίσει το θέμα με τη βοήθεια της ειδικής βιβλιογραφίας, αλλά και να καταλήξει ανεξάρτητα σε συμπεράσματα σχετικά με τους λόγους και τη διαδικασία αφομοίωσης της ελληνικής διασποράς στην Αμερική. Η προπτυχιακή εργασία της T. Rychvalská είναι υψηλού επιπέδου από άποψη περιεχομένου και μορφής.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την εργασία.

Στην Timea Rychvalská θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο, για το οποίο ευχαριστούμε τον Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στο Pardubice, κ. Σωτήριο Ζαβαλιάνη.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους άλλους συμμετέχοντες και να επαινέσουμε τις εργασίες τους οι οποίες επίσης παρουσιάζουν ενδιαφέροντα θέματα από τον τομέα των νεοελληνικών σπουδών, όπως και υψηλό επίπεδο.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info