Česká společnost novořeckých studií

  

Neograeca                                                                  Bohemica 19

Začátkem roku vyšlo nové (19.) číslo odborného recenzovaného časopisu ČSNS Neograeca Bohemica. Naleznete v něm příspěvky z oblasti byzantské i novořecké literatury a historie, recenze nových publikací, zprávy z konferencí a literárních festivalů i vítězný překlad studentské soutěže. Časopis byl aktuálně zařazen do databáze odborných časopisů ERIH+, je také součástí Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a jeho nové webové stránky naleznete zde. Děkujeme šéfredaktorce časopisu Kateřině Bočkové Loudové a všem, kdo se na vzniku nového čísla NB podíleli.

 

Výzva k přijetí dětských uprchlíků

ČSNS společně s dalšími organizacemi a jednotlivci zastupujícími řeckou, bulharskou a chorvatskou menšinu v ČR poslali otevřený dopis ministru vnitra J. Hamáčkovi, ve kterém podporují přijetí dětských uprchlíků z Řecka.

"Obracíme se na Vás, pane ministře, abyste se zasadil o poskytnutí pomoci našemu partnerovi v EU a spojenci v NATO, který o ni žádá. Zemi, s níž nás pojí dlouhodobé přátelské vztahy a v mnoha ohledech velmi podobná historie. Apelujeme na Vás, abyste se zasadil o poskytnutí pomoci 40 nezletilým a dětem bez doprovodu, z nichž mnohé za sebou mohou mít traumatizující zážitky z válečných oblastí, nebezpečnou cestu a život bez bližních v cizím prostředí."

Celý text dopisu naleznete zde:

2020: Rok Antonise Samarakise

Řecké ministerstvo kultury vyhlásilo rok 2020 rokem Antonise Samarakise (1919‒2003), řeckého básníka a prozaika, který se proslavil svými politickými alegoriemi.

Antonis Samarakis patří k nejpřekládanějším řeckým autorům. S nadsázkou a humorem se věnoval aktuálním tématům, především postavení jedince v totalitním systému. Jeho nejznámější román To Λάθος (1965, čes. Omyl, 1981) podává obraz fiktivní země, ne nepodobné Řecku 60. let, a zachycuje praktiky policejního státu a jeho tajných služeb. Román získal na aktuálnosti dva roky po svém vydání, v r. 1967, kdy se v Řecku k moci dostala plukovnická junta. Po jejím pádu byl filmován německým režisérem P. Fleischmannem (La faille, 1975). Samarakis ve svém díle zpracoval do jisté míry i své vlastní zážitky: v době okupace byl činný v odboji, byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, v letech 1967‒1974 se podílel na odporu proti vojenské diktatuře.

Více k autorovi naleznete na stránkách řeckého ministerstva kultury nebo v článku D. Holtona