Česká společnost novořeckých studií

  

Překladatelská soutěž 2021

K Mezinárodnímu dni řeckého jazyka (9. únor), který je současně věnován památce národního básníka Dionysia Solomose (8. dubna 1798 – 9. února 1857), vyhlásial ČSNS překladatelskou soutěž.

Její vyhodnocení i vítězné překlady naleznete v sekci Překladatelská soutěž 2021.

Nové číslo Neograeca Bohemica

Rádi bychom vás informovali o vydání nového (20.) čísla odborného recenzovaného časopisu ČSNS Neograeca Bohemica. Naleznete v něm články věnované novořecké literatuře (T. Valtinos, D. Solomos), divadlu (soluňské divadlo v době okupace) i příspěvek z oblasti tzv. celebrity studies (J. Kennedyová a její vztah k Řecku). Prostor je věnován také překladu části eposu N. Kazantzakise Odyssea, kterého se chopil M. Tomasco. Ve 20. čísle najdete dále zprávy o aktivitách spojených s výukou novořečtiny nebo recenze nových publikací. Děkujeme šéfredaktorce časopisu Kateřině Bočkové Loudové a všem, kdo se na vzniku nového čísla NB podíleli. Časopis se v r. 2019 stal součástí Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a jeho webové stránky naleznete zde.

2021: Dvousté výročí zahájení boje za nezávislost Řecka

Rok 2021 je rokem dvoustého výročí zahájení řeckého povstání za nezávislost. Nejen v Řecku, ale i na zahraničních univerzitách a v centrech řecké diaspory po celém světě se konají vědecké, umělecké i popularizační akce s tímto výročím spojené. ČSNS na podzim tohoto roku připravuje workshop historiků z Řecka, České republiky a Rumunska, o přesném datu, místu konání a programu vás budeme v průběhu roku informovat. Informace o konferencích a dalších aktivitách k výročí můžete sledovat na stránkách Evropské společnosti novořeckých studií: https://www.eens.org/. Pro zapálené historiky: zde můžete sledovat průběh povstání téměř den po dni v řečtině i v angličtině

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info