Česká společnost novořeckých studií

  

Výzva k přijetí dětských uprchlíků

ČSNS společně s dalšími organizacemi a jednotlivci zastupujícími řeckou, bulharskou a chorvatskou menšinu v ČR poslali otevřený dopis ministru vnitra J. Hamáčkovi, ve kterém podporují přijetí dětských uprchlíků z Řecka.

"Obracíme se na Vás, pane ministře, abyste se zasadil o poskytnutí pomoci našemu partnerovi v EU a spojenci v NATO, který o ni žádá. Zemi, s níž nás pojí dlouhodobé přátelské vztahy a v mnoha ohledech velmi podobná historie. Apelujeme na Vás, abyste se zasadil o poskytnutí pomoci 40 nezletilým a dětem bez doprovodu, z nichž mnohé za sebou mohou mít traumatizující zážitky z válečných oblastí, nebezpečnou cestu a život bez bližních v cizím prostředí."

Celý text dopisu naleznete zde:

Základní kurz novořeckého jazyka

R. Dostálová, A. Franc, S. Sumelidu, K. Bočková Loudová

Třetí, přepracované a doplněné vydání

Jedná se o první moderní českou učebnici novořečtiny, která jako jediná dosud nabízí komplexní výklad systému novořeckého jazyka na všech rovinách. Její třetí vydání prošlo důkladnou inovací a přináší nové učební texty, větší penzum cvičení a množství soudobé slovní zásoby. Hlavní předností učebnice jsou ucelené výklady gramatiky, její součástí  je i klíč k řešení úloh, novořecko-český slovníček a tabulka nepravidelných sloves. K dispozici jsou rovněž audionahrávky úvodních textů jednotlivých lekcí a některých cvičení. Učebnice je určena jak začátečníkům, kteří mají zájem o studium novořečtiny, tak i pokročilejším studentům novořeckého jazyka. Objednat si ji můžete na stránkách Munishopu.

Pozvánka na didaktický seminář

Zveme vás na didaktický seminář                                pro učitele novořečtiny

Seminář s Ifigenií Georgiadou z Hellenic Culture Centre

Seminář je určen studentům, vyučujícím různých institucí, soukromým učitelům i komukoliv, kdo se o výuku novořečtiny zajímá.

Čas: 21/2/2020, od 10.30

Místo: učebna A24, ÚKS FF MU, A. Nováka 1, Brno

Zájemce prosíme, aby kontaktovali koordinátorku projektu Simone Sumelidu (simonesum@yahoo.com).