Členství

Činnost ČSNS je podporována, mimo jiné, členskými příspěvky.

Výše příspěvků: 300 Kč pracující, 200 Kč studenti a studentky či důchodci

Číslo účtu ČSNS: 2100369429/2010