Neograeca Bohemica

Neograeca Bohemica

ISSN 1803-6414 (Print)
ISSN 2694-913X (Online)

Vydavatel: Česká společnost novořeckých studií, z. s.

Vydáváno: 2001–dosud

Začátekem roku bylo vydáno nové, tedy dvacáté první číslo odborného recenzovaného časopisu ČSNS Neograeca Bohemica. Naleznete v něm články věnované novořecké i byzantské literatuře (epos Erotokritos, byzantský román, současná poezie), překlad povídky A. Embirikose, informace o dění na poli neogrecistiky i recenze zajímavých publikací. Děkujeme šéfredaktorce časopisu Kateřině Bočkové Loudové a všem, kdo se na vzniku nového čísla NB podíleli.

Elektronickou podobu časopisu naleznete na jeho oficiálních stránkách: https://www.phil.muni.cz/jou.../index.php/neograeca-bohemica

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info