Překladatelská soutěž 2019

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ ČSNS 2019

Překladatelská soutěž byla určena studentům neogrecistiky Masarykovy a Karlovy univerzity. K překladu z novořeckého do českého jazyka byla vybrána povídka Manaexuranu ze sbírky Τo apotypoma tis krisis (2013), autorem povídky je prozaik a scénárista Nikos Panagiotopulos (*1963). Soutěže se zúčastnilo pět studentů novořečtiny z Masarykovy a Karlovy univerzity. Tříčlenná komise (Simone Sumelidu, Pavlína Šípová, Jana Steklá) vybrala jako vítězný překlad Marie Rákosníkové, studentky magisterského cyklu oborů Novořecký jazyk a Translatologie Karlovy univerzity. Zvláštní ocenění získal překlad Eduarda Soukupa, studenta oborů Novořecký jazyk a Iránistika Karlovy univerzity.

Vítězný překlad Marie Rákosníkové bude uveřejněn také v časopise NEOGRAECA BOHEMICA 2019.

Sbírka To apotypoma tis krisis a povídka Manaexuranu

Sbírka To apotypoma tis krisis (Odraz krize, 2013) se skládá z povídek sedmnácti současných řeckých prozaiků. Ti, každý svým způsobem, podávají obraz různorodých dopadů a projevů řecké ekonomické krize, která poslední desetiletí sužuje řeckou společnost.
Sbírka reprezentuje současnou řeckou povídkovou tvorbu z různých úhlů pohledu: jsou zde zastoupeny různé literární generace, je stylisticky pestrá a z hlediska tematiky se zaměřuje na stěžejní témata spojená s ekonomickou krizí. Autoři podávají nejen svůj osobní pohled, ale současně představují různorodé tendence řeckého veřejného mínění a postihují problematiku krize v celé její šíři. Reagují tak na novou sociálně politickou realitu současného Řecka, na vznik nových sociálních skupin, proměnu politické scény, demytizaci Evropské unie a migrační vlnu, zobrazují dopady krize, zachycují ekonomickou nejistotu, nezaměstnanost, bezdomovectví, rasismus a xenofobii, ale dotýkají se i otázek zneužívání státního aparátu a odpovědnosti za nastalou situaci.
Třináctá povídka z pera Nikose Panagiotopulose Manaexuranu podává problematiku krize humorným způsobem. Děj zasazuje do mikrokosmu jednoho činžovního domu, kde se jeho různorodí nájemníci na domovní schůzi dohadují, jak vyřešit nedostatek financí na vytápění. Povídka je založená na situačním humoru a komunikačních nedorozuměních, autor využívá různých jazykových prostředků a kódů, plynule propojuje přímou a nepřímou řeč. To vše, stejně jako slovní hříčka, kterou povídka vrcholí, dávají překladateli možnost projevit své jazykové znalosti a tvůrčí schopnosti.

Hodnocení komise

Ηοdnotitelé u vítězného překladu M. Rákosníkové ocenili především velmi dobré porozumění originálu, stylistickou vyrovnanost a kreativní řešení závěrečné pointy. Překlad E. Soukupa byl také velmi kvalitní, zaujal především snahou o zachování dynamičnosti a expresivity původního textu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info