Členská schůze ČSNS

Zveme vás na členskou schůzi České společnosti novořeckých studií, z.s. Vzhledem k epidemiologické situaci se schůze bude konat online, a to v sobotu 3. října 2020 v 10.00.  Odkaz pro připojení přes aplikaci Skype je https://join.skype.com/…Iln.

Hlavním bodem programu bude zpráva o činnosti a hospodaření společnosti za rok 2019, realizované a plánované aktivity roku 2020, informace k novému číslu časopisu Neograeca Bohemica a dále fungování projektu KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA104 - Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých).

Plánované přednášky

1) Seminář Martina Surovčáka na téma Využití korpusových nástrojů při překladu odborných textů (říjen 2020)

2) Přednáška historika Jana Koury věnovaná moderním dějinám Kypru. Pan doktor Koura působí na Ústavu světových dějin FF UK a je autorem publikace Rozdělený ostrov: Studená válka a "kyperská otázka" v letech 1960–1974. (listopad 2020)

3) Přednáška Kostase Tsivose o "nové" řecké diaspoře v ČR.


Termíny přednášek upřesňujeme, s největší pravděpodobností se také budou konat online formou. V předstihu vám zašleme pozvánky s informacemi.

Večerní kurzy řečtiny pro veřejnost

Ústav klasických studií FF MU v Brně od 5. října otevírá kurzy novořečtiny pro veřejnost, a to pro začátečníky, středně a mírně pokročilé. Kurzy jsou zaměřeny na konverzační schopnosti studentů, využívány jsou moderní učebnice a moderní výukové metody. V rámci jazykové výuky se studenti seznamují také s řeckou kulturou, historií a současnými reáliemi a vytváří si tak povědomí o celkovém obrazu dnešního Řecka. Kurzy budoou probíhat formou online, zahájeny budou v případě přihlášení min. 5 účastníků. Současně je maximální počet studentů omezen na 7.Přihlásit se můžete v obchodním centru MUNI: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/v_kurzy/.

 

Neograeca Bohemica v databázi ERIH+

Časopis NEOGRAECA BOHEMICA byl zařazen do databáze odborných časopisů z oblasti společenských a humanitních věd ERIH+: https://dbh.nsd.uib.no/.

Překladatelská soutěž 2020

Byla uzavřena překladatelská soutěž ČSNS 2020. Porota letos nevybrala vítězný překlad, zde si však můžete přečíst dva zajímavé příspěvky a hodnocení komise.