AKTIVITY ČSNS V ROCE 2022

Prezentace knihy Της ντροπής, představení programu Προσφυγο-ποίηση a vernisáž výstavy věnované maloasijské katastrofě

30. listopadu 2022 se na Karlově univerzitě v Praze uskutečnil večer s názvem Η προσφυγιά από τη Σμύρνη και την Αμμόχωστο μέχρι σήμερα. Jeho součástí byla prezentace knihy Της ντροπής kyperské spisovatelky Vivian Avraamidou-Ploumpi a představení vzdělávacího programu Προσφυγο-ποίηση (Uprchlická poezie). 1. prosince 2022 následovala vernisáž výstavy Προσφυγο-ποίηση Michalise a Andonise Kundurisových propojující výtvarné umění a poezii. Výstava potvrvá do 31. prosince.

Čtení vítězného překladu překladatelské soutěže 2022 a hudební vystoupení Anatoli

29. listopadu jsme na Masarykově univerzitě v Brně předávali cenu vítězce letošní překladatelské soutěže ČSNS Renátě Mokošové, absolventce brněnské novořečtiny. Na programu bylo také čtení vítězného překladu i originálu povídky v podání překladatelky a našeho kolegy Petrose Marazopoulose a dále hudební vystoupení skupiny Anatoli s písněmi z Malé Asie. Večer, tak jako řada dalších letošních akcí, byl věnován výročí maloasijské katastrofy r. 1922. Za finanční podporu a poskytnutí ceny děkujeme honorárnímu konzulovi Řecka v Pardubicích, panu Sotiriosovi Zavalianisovi. K letošní překladatelské soutěži se více dočtete zde.

Workshop The Asia Minor Disaster (1922): The End of a Dream

16. listopadu 2022 ČSNS uspořádala na Masarykově univerzitě v Brně workshop věnovaný výročí maloasijské katastrofy r. 1922. První dvě přednášky byly zaměřeny na obecné představení historického a literárního kontextu (K. Tsivos, N. Votavová), příčiny a dopady událostí září 1922 a jejich odraz v díle tzv. maloasijské školy. Následující příspěvky (E. Kyramargiou, D. Kargiotis, P. Marazopoulos) reflektovaly otázku kolektivní paměti a roli literatury, uprchlickou krizi po září 1922 a její obraz v řeckém dobovém tisku.

Setkání s řeckou básnířkou Veroniki Dalakoura

12. října 2022 se na Karlově univerzitě konalo setkání s básnířkou Veroniki Dalakoura, která představila své básnické dílo a diskutovala se studenty novořečtiny. Akce se uskutečnila        ve spolupráci s Festivalem spisovatelů Praha.

Mezinárodní setkání neogrecistů a didaktický seminář v Brně

15. září 2022 se na Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity ve spolupráci s ČSNS konalo setkání negrecistů z ČR, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Polska a Řecka. Pedagogové představili novořecká studia na svých univerzitách a diskutovali o jejich současné podobě, nových výzvách a možných změnách. 16. září následoval didaktický seminář s vyučujícími z Centra pro řecký jazyk v Soluni a z Thessalské univerzity.

Přednášky ČSNS v r. 2022

Přednáška A. Theodosiadise k řecké diaspoře, videozáznam zde

Přednáška N. Marantzidise k uprchlické otázce

Přednáška A. Kountouriotise o literatuře a karikatuře

Přednáška P. Maratzopoulose k "literatuře krize"

Přednáška prof. Christose Klerise k Mezinárodnímu dni řeckého jazyka

Překladatelská soutěž a filmový klub

ČSNS vyhlásila překladatelskou soutěž pro rok 2022

Vzhledem k tomu, že rok 2022 byl rokem stého výročí maloasijské katastrofy, byla k překladu vybrána povídka Ήρθε ο καιρός να φύγουμε Dimosthenise Papamarkose ze sbírky Γκιακ (2014). Tedy ukázka vynikající současné řecké prózy reflektující tuto historickou událost. Vítězkou soutěže se stala absolventka brněnské novořečtiny Renáta Mokošová. Více k soutěži zde.

V dubnu na MU v Brně proběhlo promítání Filmového klubu

Pro filmový večer ČSNS v Brně (6. dubna) studenti neogrecistiky připravili výběr ze dvou filmů. Diváci hlasováním zvolili film Krejčí / ο Ράφτης (2020, rež. S. L. Kenterman), tedy oproti loňské filmové klasice (Kakogiannisova Ifigeneiea) se jednalo o představitele nejnovější řecké filmové produkce. Pro účastníky byly připraveny i vavřínové věnce, řecké "mezedes" a dobré víno.

21. číslo Neograeca Bohemica

Začátekem roku bylo vydáno nové, tedy dvacáté první číslo odborného recenzovaného časopisu ČSNS Neograeca Bohemica. Naleznete v něm články věnované novořecké i byzantské literatuře (epos Erotokritos, byzantský román, současná poezie), překlad povídky A. Embirikose, informace o dění na poli neogrecistiky i recenze zajímavých publikací. Děkujeme šéfredaktorce časopisu Kateřině Bočkové Loudové a všem, kdo se na vzniku nového čísla NB podíleli. Elektronickou podobu časopisu naleznete na jeho oficiálních stránkách: https://www.phil.muni.cz/jou.../index.php/neograeca-bohemica

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info