Neograeca Bohemica

Neograeca Bohemica

ISSN 1803-6414 (Print)
ISSN 2694-913X (Online)

Vydavatel: Česká společnost novořeckých studií, z. s.

Vydáváno: 2001–dosud

Časopis Neograeca Bohemica, ISSN 1803-6414, je odborný recenzovaný časopis, který je publikační platformou pro odborné stati, recenze a zprávy ze všech oblastí pozdně byzantské a novořecké lingvistiky, literatury a historie (od 1204 n. l. do současnosti). Časopis také zveřejňuje překlady literárních děl daného období. Vychází jedenkrát ročně od r. 2014. Je pokračováním periodika Přednášky České společnosti novořeckých studií, které vycházelo v letech 2001–2013 (od r. 2008 již s paralelním názvem Neograeca Bohemica).

WWW stránka: www.phil.muni.cz/journals/neograeca-bohemica