Navazující magisterské studium

Posluchači jednooborového magisterského studia Pravěké archeologie Předního východu během studia získají celkem 120 kreditů:

V navazujícím magisterském studiu jsou povinné předměty zaměřeny na prohloubení znalostí arabského jazyka. Studenti se dále věnují své diplomové práci. V rámci povinně volitelných či volitelných předmětů si pak vybírají z nabídky kurzů, které jim pomáhají při práci na diplomové práci a taky prohlubují jejich zájmovou oblast. Kurzy si mohou vybírat nejen v rámci oddělení Pravěké archeologie Předního východu, ale také v rámci oddělení Archeologie, Klasické archeologie, Muzeologie či Dějin starověku.

Workshop: Painting Pots - Painting People, Rejvíz, 2012

Magisterská diplomová práce a ukončení studia

Pokyny k odevzdávání a úpravě diplomových prací

Vzor bakalářské diplomové práce

Citační norma PANE (Oxbow Publishing Guidelines):

Forma citace v textu:

(Author Date, pages; Author Date, pages)

Forma citace v soupisu bibliografie:

Author (Date) Title of article or book. Title of Journal Vol & Page numbers. Place, Publisher

Příklady:

Bottema, S. (1974) Late Quaternary Vegetation History of North-Western Greece. Unpublished thesis, University of Groningen.
Lamb, H. H. and Tessier, L. (1987) Weather, Climate and Human Affairs. London, Routledge.
Serre-Bachet, F., Guiot, J. and Tessier, L. (1992a) La dendroclimatologie; pour une historie du climat. In Les veines du temps. Catalogue d’exposition, 93–119. Paris, Musée du Monde.

Článek v časopise:

Cruise, G. M. (1990) Pollen stratigraphy of two Holocene peat sites. Review of Paleobotany and Palynology 63, 299–313.
Long, D. (1993) An ash fall within the Loch Lomond Stadial. Journal of Quarternary Science 2, 97–103.

Příspěvek ve sborníku:

Foster, I. D. L. and Grew, R. (1990) Magnitude and frequency of sediment transport in the Po valley. In J. Boardman (ed.) Soil Erosion of Agricultural Land, 36–56. New York, Wiley.

Bez popisku

Témata obhájených diplomových prací:

  • “Hear the cricket on the hearth”: An outline of more effective archaeological method for maximizing the information gain from prehistoric fire installations on example of Neolithic and Chalcolithic fire installations from Tepecik Çiftlik, Central Anatolia
  • Materiality of Urartian Stone Inscriptions and its Implications
  • Coiling basketry evidence from the Late Neolithic site Tell Arbid Abyad (Syria)
  • Morphological Study of Sling Projectiles with Analysis of Clay Balls from the Late Neolithic Site Tell Arbid Abyad (Syria)
  • The Burning of a House in Monjukli Depe (Turkmenistan)
  • The Late Neolithic Pottery from the Khabur Basin during the second half of the 7th millenium: evidence from the Khabur Basin Project
  • Analysis of Fine Ware Third Millenium BC Pottery from Khabur Basin Project in the area of Jebel Abd al-Aziz and Khabur Basin Regions: as a complementary Source of Information on Settlement Distribution Pattern

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info