Představujeme PANE

Co naše oddělení nabízí

Díky komplexnímu programu ušitému na míru jsou studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia vzděláváni vedle archeologie Předního východu také v hraničních a příbuzných oborech: v aplikované kulturní antropologii, experimentální archeologii, přírodních vědách, informatice, základech organizace a vedení projektů, v arabštině a turečtině. Důraz je kladen na interkulturní komunikaci, týmovou práci, mediální kompetenci, společenskou etiketu, samostatnost a orientaci v současných kulturně‐společenských trendech. K výchově kvalitních absolventů způsobilých důstojně obstát v konkurenčním boji by mělo přispět také aktivní používání anglického jazyka (výuka větší části odborných předmětů v angličtině, možnost psaní závěrečných diplomových prací v angličtině, terénní praxe a studijní pobyty v zahraničí). Prostřednictvím externích lektorů, kteří jsou ve většině případů nejlepšími specialisty svých oborů, mají studenti PANE příležitost seznámit se s různými výukovými metodami a s nároky na studenty jejich mateřských univerzit (Yale, Berlín, Leiden, Varšava, Florenc, Vídeň, Barcelona, Istanbul), což jim usnadní přípravu na možné studium nebo práci v zahraničí.

Během studia mají studenti možnost účastnit se stáží a výzkumných projektů v zahraničí (např. Omán, Jordánsko, Irák, Turecko, Turkmenistán, Saudská Arábie, Arménie, Ázerbájdžán, Izrael, Kréta, Rusko, Španělsko, Německo, USA).

 

Základní charakteristika PANE

S ohledem na historii svého vzniku se PANE vyznačuje několika charakteristickými znaky:

Kulturní antropologie: ruku v ruce s archeologií

Jednou z našich priorit, která vychází ze silného propojení s kulturní antropologií, je vedení studentů k týmové spolupráci a etickému jednání v multikulturním prostředí nejen Předního východu. Podporujeme je v orientaci na praktické, terénní zručnosti, interdisciplinární přístup a objevování nových pohledů na nejrůznější vědecké problémy.

Přidaná hodnota PANE

Krize v zemích Předního východu se již od počátku 21. století projevuje jako určující faktor. Poukazuje na to její dopad na dění v evropských metropolích. Cesta izolace pravděpodobně nepředstavuje trvalou strategii. Po dalším zhoršení nakonec dojde nepochybně k obnovení běžné kulturní a ekonomické spolupráce s oblastí západní Asie. Do budoucna to bude vyžadovat právě zapojení akademického dorostu s potřebnou kvalifikací. Výhodou jistě bude několikaleté postupné získávání zkušeností přímo v terénu. PANE, jehož klíčovým zájmem je aplikovaná archeologie, zde může působit jako vhodný garant.

Kdo jsme

Oddělení pravěké archeologie Předního východu je mladou akademickou institucí, která vznikla v roce 2009 jako přirozené vyústění aktivit Ústavu archeologie a muzeologie (ÚAM) na Předním východě, konkrétně v Sýrii. Hlavním posláním oboru Pravěká archeologie Předního východu (Prehistoric  rchaeology of the Near East = PANE) je výchova prakticky orientovaných odborníků, kteří budou ve svém oboru vynikat a budou schopni se uplatnit na domácím a evropském trhu práce.

Historie

Počátky Oddělení pravěké archeologie Předního východu (PANE) mají své kořeny v roce 2005, kdy začala Masarykova univerzita provádět archeologické výzkumy na Předním východě. Tehdy český tým vedený Innou Mateiciucovou zahájil spolupráci se syrsko-polskou archeologickou misí v mikroregionu Tellu Arbid v SV Sýrii a zaměřil se na výzkum pozdně neolitické lokality Tell Arbid Abyad (6200-5600 BC). Tyto aktivity a iniciativa prof. Zdeňka Měřínského se staly v roce 2009 základem pro akreditaci nového studijního oboru a vedly ke vzniku Oddělení pravěké archeologie Předního východu (v rámci Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity). V současnosti má oddělení dva kmenové pracovníky - archeoložku Mgr. Innu Mateiciucovou, Ph.D. a kulturního antropologa Dr. phil. Maximiliana Wildinga

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info