Nabídka ÚKS na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ a další zahraniční pobyty

ERASMUS+

Obecné informace o programu Erasmus+ najdete na webu Centra zahraniční spolupráce.

Oborový koordinátor ÚKS

  • Mgr. Paolo Tabacchini, Ph.D. (studentské i učitelské mobility)
  • Petros Marazopoulos, Ph.D. (studentské mobility – novořečtina)

Seznam univerzit

 

 

univerzita

studijní obor

počet studentů

měsíců na studenta

FRANCIE

University of Montpellier

LJ, KR, MED

2

6

IRSKO

University College Dublin

LJ, KR, DS

2

6

ITÁLIE

Scuola Normale Superiore di Pisa

LJ*, KR*, MED*, DS*

2

6

 

University of Torino

LJ, KR, MED, DS

2

6

 

University of Cassino

LJ, KR, MED, DS

2

6

 

University of Bari

 

 

University of Palermo

LJ, MED, DS

 

LJ, MED, DS

2

 

 

2

6

 

 

6

 

KYPR

University of Cyprus

RE, MED, DS

3

9

 

Open University of Cyprus

RE, MED, DS

2

5

NĚMECKO

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

LJ, LJMed, KR, DS

2

5

 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

LJ, LJMed KR, DS

1

5

 

University of Freiburg

LJ, LJMed, KR, DS

2

6

 

Freie Universität Berlin: Greek and Latin Languages and Literatures

LJ, LJMed, RE, MED

2

6

 

Freie Universität Berlin: Archeology - Vorderasiatische

PANE

3

5

 

Eberhard Karls Universtiy of Tübingen: Ancient Near Eastern Archeology

PANE

2

5

MAĎARSKO

Eötvös Loránd University Budapest

LJ, KR, RE, MED

2

6

POLSKO

Uniwersytet Jagellonski Krakow

LJ, KR, MED

2

6

 

Uniwersytet Wroclawski

LJ, LJMed., KR, MED, DS

2

6

 

University of Silesia Katowice

LJ, KR, RE

2

5

RAKOUSKO

Universität Wien

RE, MED, DS

2

6

ŘECKO

National and Kapodistrian University Athens

RE, MED

2

6

 

Aristotle University of Thessaloniki

RE, MED

2

6

 

Ionian University, Corfu

RE, MED, DS

2

6

 

University of Ioannina

RE, MED

2

6

 

University of Crete

RE, DS, KR

2

6

 

University of Patras

RE, MED

 2

 6

SLOVENSKO

Univerzita Komenského Bratislava

LJ, KR, MED, DS

2

5

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita v Prešově

DS, LJ, KR

 

LJ, KR, RE, MED

2

 

 

2

5

 

 

6

SLOVINSKO

University of Ljubljana

LJ, KR, MED

2

6

 ŠPANĚLSKO

University of Salamanca

MED, DS

2

6

* Pouze pro studenty, kteří v daném semestru připravují (magisterskou) diplomovou nebo disertační práci. Předpokládá se dobrá znalost italštiny.

Více informací o programu Erasmus+

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Uznáváním předmětů absolvovaných v zahraničí jsou pověřeni

Klasický řecký jazyk a literatura:
doc. Juraj Franek, 128247@mail.muni.cz, tel. 549 49 4636

Latinský jazyk a literatura, Učitelství latinského jazyka a literatury:
dr. Jana Mikulová, jana.mikulova@mail.muni.cz, tel. 549 49 5319

Latinský jazyk a literatura středověku:
doc. Petra Mutlová, mutlova@phil.muni.cz, tel. 549 49 3610

Novořecký jazyk a literatura:
dr. Nicole Votavová Sumelidisová, nicole.votavova@mail.muni.cz, tel. 549 49 5387

Mediteránní studia:
doc. Katarina Petrovićová, petrovic@phil.muni.cz, tel. 549 49 1540

Dějiny starověku:
dr. Markéta Melounová, 174501@mail.muni.cz, tel. 549 49 5179

Letní kurzy novořeckého jazyka

Ústav klasických studií získává každoročně několik stipendií na letní kurzy novořeckého jazyka a kultury pořádané různými institucemi na různých místech Řecka. Seznam těch tradičních, organizovaných každoročně, viz níže. Zájemci o stipendium mohou celoročně kontaktovat pro více dr. Nicole Votavovou Sumelidisovou. Před blížícími se termíny odevzdání přihlášek na jednotlivá stipendia zpravidla posíláme studentkám a studentům informace emailem.

THYESPA je program letních stipendijních pobytů Národní Kapodistriovy univerzity v Aténách zaměřený na výuku řečtiny, řeckých reálií, historie a literatury. Je určen vysokoškolským studentům novořečtiny a pedagogům zahraničních univerzit. Délka kurzu je šest týdnů – začátek bývá v červnu, datum konání je zveřejněno obvykle na začátku příslušného kalendářního roku, pro Ústav klasických studií jsou k dispozici zpravidla alespoň dvě stipendia. Více informací na http://www.thyespa.uoa.gr/.

Letní stipendijní pobyty Aristotelovy univerzity v Soluni jsou určeny zahraničním studentům novořečtiny a jsou zaměřeny na řecký jazyk a reálie. Délka trvání kurzu je jeden měsíc (většinou srpen až září). V současné době univerzita na letní kurz řečtiny neposkytuje stipendia, vybraným žadatelům však umožňuje absolvovat kurz bez placení školného. Více informací na http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=3167.

Centrum výuky novořeckého jazyka a reálií univerzity v Jannině pořádá letní čtyřtýdenní letní kurz výuky novořeckého jazyka a reálií. V současné době univerzita stipendia na tento program neposkytuje. Více informací k programu na  http://hellenic-center.uoi.gr/index.php?lang=el-GR.

Kyperská univerzita letní kurzy řečtiny organizuje také každoročně: https://www.ucy.ac.cy/mogr/el/courses, v současné době však vzhledem k ekonomické situaci Kypru stipendia neuděluje.

Stipendium na některý z letních kurzů řečtiny lze získat také prostřednictvím programu mezivládních smluv, více informací na http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yes, přihlášky se podávají prostřednictvím Oddělení vnějších vztahů FF.

Studenti magisterského a doktorského cyklu mohou rovněž žádat o stipendia na letní kurzy, ale i delší pobyty Nadaci Kostase a Eleni Uranisových (deadline vždy 1. 10.): http://www.idrimaurani.gr/grant.html

Výzkumná stipendia pro doktorandy uděluje také Nadace Onassis http://www.onassis.gr/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info