Věda a výzkum na Ústavu klasických studií

Čteme latinské a (staro)řecké texty

Badatelé z ÚKS se zabývají klasickou filologií, edicí středověkých latinských textů, byzantskou a novořeckou literaturou.

Více o výzkumných tématech

Provádíme archeologický výzkum na Předním východě

Badatelé z oddělení Pravěké archeologie Předního východu se věnují archeologickému výzkumu na různých lokalitách v regionu.

Více o výzkumných tématech

Zapojujeme se do výzkumných projektů

Členové Ústavu klasických studií jsou řešiteli tuzemských i mezinárodních projektů.

Více o projektech

Centrum inovace studijních oborů ÚKS

Publikujeme

Členové ÚKS publikují výsledky svého bádání v odborných časopisech a monografiích.

Publikační činnost

Pořádáme přednášky a konference

ÚKS pravidelně pořádá přednášky domácích i zahraničních odborníků, na které je zvána i široká veřejnost. Jednou za dva roky ÚKS pořádá doktorskou konferenci Laetae segetes.

Kalendář akcí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info