PANE - spolupráce a partnerství

PANE se otevírá světu

Udržujeme intenzivní kontakty a pracovní vztahy s aktivními odborníky působícími ve významných institucích s dlouholetou tradicí archeologie Předního východu a těšících se díky prestižním sbírkám a provozování muzeí vysokému veřejnému uznání. Kontakty se snažíme udržovat cestou:

 

Podepsané smlouvy:

 

Studenti PANE pracující na materiálu z Khabur Basin Project, 2014, Yale University
Spolupráce s Yaleovou univerzitou

V roce 2014 bylo nalezeno řešení, které nabízí studentům i navzdory současné situaci na Předním východě možnost studovat autentický archeologický materiál ze severní Mezopotámie a podhůří pohoří Zagros. Pod záštitou MU byla uzavřena smlouva o spolupráci s Department of Anthropology na Yaleově univerzitě (Memmorandum of Understanding ze srpna 2014). Tato dohoda zaručuje PANE výsadní možnost vědeckého zpracování sbírek pravěkých a starověkých nálezů ze Sýrie a archeologického materiálu z výzkumů v Íránu (výzkumy Prof. Franka Holea), které se v Yaleu (Peabody Museum) nacházejí. Spolupráce MU s Yaleovou univerzitou nenabízí pouze příležitost pracovat na půdě Peabodyho muzea, ale zahrnuje také společné publikování v renomovaných vědeckých publikačních řadách a poskytuje studentům i pedagogům z Brna možnost využívat materiál z Yaleu pro potřeby diplomových prací, vědeckých studií a prezentací na konferencích.

Zahraniční partnerství

Freie Universität Berlin (Německo) – odborné stáže studentů v Turkmenistánu a Jordánsku, výměna studentů a pedagogů v rámci programu ERASMUS, studenti se podílejí na zpracování archeologického materiálu z výzkumů v Turkmenistánu a Jordánsku (témata bakalářských a magisterských prací), spolupráce ve výuce, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, dary duplicitních publikací (cca. 15 beden), kompletní řady odborného časopisu Neo‐Lithics a některých dalších publikací.

ex oriente e.V. (nezávislá organizace v rámci Freie Universität Berlin): od roku 2014 účast studentů PANE na archeologických výzkumech (podíl na zpracování, spoluúčast na publikacích, vystoupení na konferencích) v Jordánsku ...:

... a v Saudské Arábii:

Ainab I, Jordánsko 2014, autor: Christoph Purschwitz (Freie Universität Berlin)
Studentka PANE Barbora Kubíková, Ba´ja, Jordánsko 2016, autor: Marion Benz (Universität Freiburg)

Deutsches Archäologisches Institut ‐ DAI (Německo) – dary duplicitních publikací, odborná stáž studentů v Azerbajdžánu

Eberhard Karls Universität Tübingen (Německo) – přizvání k výzkumnému projektu v Iráku (Kurdistánu), odborné stáže studentů v Iráku, výměna studentů a pedagogů v rámci programu ERASMUS, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, dary nově vydaných publikací

Universiteit Leiden (Nizozemsko) – spolupráce na organizaci mezinárodní konference na téma neolitické keramiky Předního východu (Rejvíz – Brno, leden 2012), spolupráce na přípravě sborníku z konference (nakladatelství Oxford: Oxbow): do organizace konference a editace publikace zapojeni studenti PANE, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací

Universitat Autònoma de Barcelona (Španělsko) – spolupráce na organizaci mezinárodní konference na téma neolitické keramiky Předního východu (Rejvíz – Brno, leden 2012), spolupráce na publikaci (nakladatelství Oxford: Oxbow), spolupráce studentů a pedagogů na pracování archeologického materiálu z neolitické lokality Tell Halula v Sýrii, pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, spolupráce na přípravě 2. ročníku mezinárodní konference na téma neolitické keramiky Předního východu (Barcelona, říjen 2015)

İstanbul Üniversitesi (Turecko) ‐ odborné stáže studentů v Turecku, studenti se podílejí na zpracování archeologického materiálu (téma magisterské práce)

Yale University (USA) ‐ odborné stáže studentů na Yaleově univerzitě, studenti se podílejí na zpracování archeologického materiálu z výzkumů v Sýrii (témata bakalářských a magisterských prací), 2014 – 2017 ‐ vědeckovýzkumný projekt (Khabur Basin Project, Syria), pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací

Università Degli Studi Firenze (Itálie) – odborné terénní praxe studentů – Abric Romaní, Španělsko (paleolit, srpen 2015, srpen 2016)

Abric Romaní, Španělsko 2016

Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies (CAMNES), Itálie – spolupráce na výuce a příprava odborných stáží zaměřených na ochranu kulturního dědictví

Uniwersytet Warszawski (Polsko) ‐ pedagogové působí jako konzultanti nebo oponenti bakalářských a magisterských prací, dary publikací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info