Výzkumy PANE

Na podzim letošního roku, 2018, započne první český archeologický výzkum v Ománu. Archeologové budou zkoumat zaniklé jezero v hornatém vnitrozemí severního Ománu a proběhne také průzkum tzv. trilithů (v řadách stojících kamenů), které se vyskytují podél jižního pobřeží Arábie. Kromě archeologů a studentů z Masarykovy univerzity se jí zúčastní také badatelé z Rakouska, Německa, Itálie, USA a Ománu.

Bez popisku
PANE studenti a tým, 2014, Ba'ja project, autor: Christopher Purschwitz (Freie Universität Berlin)

Od roku 2014 - úzký kontakt s výzkumnou organizací ex oriente e.V. a účast na projektu The Eastern Jafr Joint Archaeological Project (EJP) a od roku 2016 účast na Ba'ja Neolithic Project v Jordánsku pod vedením dr. Hanse-Georga Gebela. V rámci projektu se studenti Pravěké archeologie Předního východu účastní archeologického výzkumu a odborných stáží ve vědecké organizaci a nakladatelství Ex Oriente (Berlín) a podílí se na zpracování výsledků výzkumu.

Výstupy: magisterská práce, podíly na odborných publikacích, přednášky na mezinárodních konferencích (Kypr 2016).

Dr. Maximilian Wilding a studenti PANE, Oxa-Kalos Lakkos, 2013

V letech 2013 - 2017 - projekt Oxa-Kalos Lakkos (Kréta), spolu s pracovníky klasické archeologie (Mgr. Věra Klontza, Ph.D.). Tématem projektu je hospodaření s povrchovými zdroji vody v dnes již neosídleném východokrétském regionu Oxa‐Kalos Lakkos.

Dosavadní výstup: 2 publikace v tisku, 1 v přípravě, veřejná přednáška, terénní praxe studentů.

Studentka PANE Lenka Tkáčová, Department of Anthropology, Yale University

V letech 2014‐2017 ‐ projekt: Research and study on the archaeological material from the Khabur Basin (Syria) and Deh Luran (Iran) Projects (řešitelé: Inna Mateiciucová, PhD. a Dr. phil. Maximilian Wilding – PANE, Prof. Frank Hole, Department of Anthropology). Projekt řešen na základě Memorandum of Understanding mezi Masarykovou univerzitou a Yale University. Spolupráce zahrnuje zpracování archeologického materiálu, především keramiky a štípané industrie, z povrchových sběrů a výzkumů z oblasti středního Cháburu v SV Sýrii (výzkum Prof. Franka Holea, 80. a 90. léta).

Výstupy: bakalářské a magisterské práce, přednášky na mezinárodní konferenci v Barceloně (říjen 2015) a na ICAANE (Vídeň 2016), odborné články a publikace, odborné stáže studentů.

Oddělení pravěké archeologie Předního východu (PANE) provádělo v letech 2006‐2010 archeologický výzkum pozdně neolitické lokality Tell Arbid Abyad v Sýrii (Výzkumný záměr ÚAM č. MSM0021622427). V roce 2010 byl tento projekt v důsledku změny politické situace v Sýrii ukončen. V současné době oddělení vykazuje čtyři hlavní vědecko-výzkumné aktivity.

Pokračuje vyhodnocení výsledků výzkumu pozdně neolitické lokality Tellu Arbid Abyad v Sýrii: v rámci rozvojových projektů MU byly vytvořeny katalogy keramiky a štípané industrie, byly dokončeny přírodovědné analýzy, publikovány odborné články, prezentace na mezinárodních konferencích a workshopech – Řím, Londýn, Leiden, Rejvíz‐Brno, Barcelona a Vídeň. Další zpracování probíhá za podpory Humboldtovy nadace na Freie Universität v Berlíně (Mgr. Inna Mateiciucová, PhD, Dr. phil. Maximilian Wilding).

Tell Arbid Abyad, Sýrie 2010.

Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.

Kontaktní osoba


kancelář: bud. K/212
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5127
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info