Ústav klasických studií

Historie Ústavu klasických studií (ÚKS) sahá k počátkům Masarykovy univerzity ve 20. letech 20. století. Kromě důrazu na kvalitní výuku v několika studijních programech se ÚKS zaměřuje na výzkum v široké škále odborných témat z oblasti klasické i moderní filologie, medievistiky, ale také starověké historie a pravěké archeologie.  

„Od studia latiny mě nejprve všichni zrazovali. Nakonec jsem ale dostal svolení jít latinu studovat, když si ji dám v kombinaci s něčím alespoň trochu praktičtějším. A musím říct, že mě opravdu chytla, a to asi hlavně díky celkově přátelské atmosféře, která panuje na Ústavu klasických studií.“

Tomáš Weissar Tomáš Weissar
absolvent

Z historie klasických studií v Brně

„Ad discendum, quod opus est, nulla mihi aetas sera videri potest. Žádný věk se mi nezdá pozdní na to, abych se učil, co je třeba.“

Augustinus, Dopisy 166,1