Bakalářské studium

Posluchači jednooborového bakalářského studia Pravěké archeologie Předního východu (ÚKS, FF MU) během studia získají celkem 180 kreditů:

Posluchači dvouoborového bakalářského diplomového studia Pravěké archeologie Předního východu (ÚKS, FF MU) během studia získají celkem 95 kreditů:

V bakalářském studiu jsou mezi povinné předměty zařazeny kurzy, které studenty uvádějí do problematiky archeologie Předního východu a seznamují je s jednotlivými obdobími dané oblasti od paleolitu po dobu železnou. Druhou skupinu předmětů tvoří předměty zabývající se samotným archeologickým výzkumem a jeho dokumentací jak v terénu, tak následným zpracováním získaných dat. Studenti jsou seznámeni se specifiky výzkumu na Předním východě a školeni v týmové práci na výzkumu v zahraničí. Významnou součástí je výuka moderní spisovné arabštiny. Mezi povinné předměty také patří úvod do kulturní antropologie a exkurze.

Mezi povinně volitelné předměty jsou zařazeny rozšiřující kurzy věnující se problematice archeologie Předního východu, hmotné kultuřezaniklým jazykům starověké Mezopotámie a přednášky spjaté s kulturní antropologií. Kromě výše zmíněného arabského jazyka mohou studenti také navštěvovat kurz turečtiny. I když je kladen důraz na tyto předměty, studenti mají možnost si vybrat i z nabídky volitelných předmětů oborů Archeologie, Klasické archeologie či Dějin starověku.

Studentky PANE, Department of Anthropology, Yale University, 2013

Bakalářská diplomová práce a ukončení studia

Pokyny k odevzdávání a úpravě diplomových prací

Vzor bakalářské diplomové práce

Citační norma PANE (Oxbow Publishing Guidelines):

Forma citace v textu:

(Author Date, pages; Author Date, pages)

Forma citace v soupisu bibliografie:

Author (Date) Title of article or book. Title of Journal Vol & Page numbers. Place, Publisher

Příklady:

Bottema, S. (1974) Late Quaternary Vegetation History of North-Western Greece. Unpublished thesis, University of Groningen.
Lamb, H. H. and Tessier, L. (1987) Weather, Climate and Human Affairs. London, Routledge.
Serre-Bachet, F., Guiot, J. and Tessier, L. (1992a) La dendroclimatologie; pour une historie du climat. In Les veines du temps. Catalogue d’exposition, 93–119. Paris, Musée du Monde.

Článek v časopise:

Cruise, G. M. (1990) Pollen stratigraphy of two Holocene peat sites. Review of Paleobotany and Palynology 63, 299–313.
Long, D. (1993) An ash fall within the Loch Lomond Stadial. Journal of Quarternary Science 2, 97–103.

Příspěvek ve sborníku:

Foster, I. D. L. and Grew, R. (1990) Magnitude and frequency of sediment transport in the Po valley. In J. Boardman (ed.) Soil Erosion of Agricultural Land, 36–56. New York, Wiley.

Upozornění: Pokud Vaše diplomová práce obsahuje nevypublikované archeologické prameny, je třeba zažádat na studijním oddělení o skrytí tohoto obsahu.

Bez popisku

Témata obhájených bakalářských diplomových prací:

 • Near-Eastern Tannurs Now & Then: A Close-Up View of Bread Ovens with Respect to the Archaeological Evidence and Selected Ethnographical Examples
 • Re-assessment of Objects Referred to as Sling Missiles in the Prehistoric Archaeology of the Near East
 • Basketry impressions on sealings from the Late Neolithic site Tell Arbid Abyad (Syria)
 • Implementation of phosphate field-analysis in arid regions: A proposal for the site Monjukli Depe, Turkmenistan
 • Morphometric analysis of PPNB stone projectile points from Tell Halula in northern Syria during the second half of the 8th millennium cal. BC
 • Hydraulic Installations and Water Management in Late Chalcolithic / Early Bronze Age NW-Arabia: A Proposal for Further Research
 • Strainers: Observations on a distinct type of Neolithic and Chalcolithic pottery in the Khabur Valley (Northeastern Syria)
 • Fine Ware Ninivite 5 from Khabur Basin Project
 • "Discovering Near East" - An investigation of the personal, cultural, and job-related experience of students of the Prehistoric Archaeology of the Near East (PANE) Department participating in excavations in countries of the Near East
 • Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC
 • Siege of Lachish
 • Late Pleistocene and Early Holocene settlement in Oman: the state of research
 • The Study of Halaf pottery from the Eastern Khabur Archaeological Survey (EHAS) in Iraqi Kurdistan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info