Plautův Curculio aneb Darmojed vyšel ve dvojjazyčném komentovaném vydání

Dlouho připravovaný a nedávno úspěšně inscenovaný nový český překlad Plautovy komedie Curculio aneb Darmojed vyšel nyní již také knižně v zrcadlovém latinsko-českém vydání s obsáhlou studií a komentářem.

Bez popisku

Titus Maccius Plautus je již od antiky pokládán za největšího římského komediografa. Jeho autorský styl byl tehdy i dnes pozoruhodný především kombinací jazykového humoru a karnevalové nevázanosti, v níž si otroci vyměňují role se svými pány a k jídlu a milostným pletkám není nikdy daleko. Plautovy hry ovlivnily mnoho pozdějších dramatických autorů, Shakespearem počínaje a autory 19. a 20. století konče.

První český překlad Plautovy komedie Curculio se pokouší zprostředkovat českým čtenářům hru tak, aby k nim antický autor promlouval jazykem srozumitelným a aktuálním, aby se pokud možno neztratilo nic z jeho specifického humoru a zůstaly zachovány divadelní kvality originálu – tedy jeho potenciál k předvádění na jevišti.

Publikace vychází v edici Bilingua Jednoty klasických filologů a je k dostání za cenu 180,- Kč (120,- pro členy JKF) u doc. Urbanové na Ústavu klasických studií, případně na jkf@ff.cuni.cz. V dohledné době bude k dispozici také v on-line knihkupectvích.

Bilingvní vydání překladu je vyústěním několikaletého překladatelského projektu interdisciplinárního týmu z Ústavu klasických studií (Daniela Urbanová, Tomáš Weissar a Radek Černoch, který je zároveň odborným asistentem a specialistou na římském právo na právnické fakultě) a Katedry divadelních studií FF MU (Eliška Poláčková).

Před finální redakcí byl překlad dokonce "vyzkoušen" na jevišti a s diváckých úspěchem inscenován nejen v Brně (představení se dočkalo celkem 15 repríz). Problematiku překladu mluvících jmen autoři také zpracovali do podoby jedné kapitoly mezioborového kurzu v rámci projektu Humanitní vědy dokořán.

Dalším vrcholem projektu se stalo uspořádání mezinárodní vědecké konference Titus Maccius Plautus: From Page to Stage, která do Brna přivedla nejen spoustu mezinárodně uznávaných odborníků na antické drama a jeho recepci, ale také další inscenaci Plautovy komedie adaptované pro současné publikum v podání studentů z Poznaně.

Více o překladu a jeho inscenaci Více o konferenci Kurz Humanitní vědy dokořán


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info