Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Antika včera, dnes a zítra (LPG21 a LPG22)

Cílem programu je zvýšení odborných i metodických kompetencí učitelů latinského jazyka a dějepisu na středních a vyšších odborných školách, které povede ke zkvalitnění výuky uvedených předmětů na těchto vzdělávacích institucích. Program je koncipován jako podpora postgraduálního vzdělávání učitelů v oblasti latinského jazyka a literatury a dějin a kultury starověku. V programu najdete přednášky na různá odborná témata spojená s antikou i recepcí antické kultury v pozdějších staletích. Nabídneme vám i tipy na různé aktivity, které lze realizovat ve výuce.

Kurz se bude konat formou dvou setkání za semestr. Uskuteční se v učebně A21 na Ústavu klasickcýh studií FF MU (Arna Nováka 1, budova A, 2. patro). Na podzim vyzkoušíme nový model, kdy jedno setkání proběhne tradičně v sobotu a druhé ve všední den odpoledne. Pokud se osvědčí, budeme v něm pokračovat i na jaře. Všechna setkání budou vysílána online a bude z nich pořízen záznam.

Podzimní program kurzu

Sobota 21. října 2023

 • 10:00–11:00

  Aritmetika Martiana Capelly aneb Petáková pozdní antiky

  Bc. et Bc. Adéla Svobodová (Masarykova univerzita)

  Výklad aritmetiky v díle De nuptiis Philologiae et Mercurii není zajímavý pouze literárně, ale je i pozoruhodným svědectvím o dobovém chápání matematiky pohledem laika. V tomto příspěvku se společně podíváme na Capellovo pojednání o základních matematických strukturách, zamyslíme se nad tím, na základě jakých pravidel byl text sestaven a komu byl určen, a možná získáme zcela nový pohled na Martiana Capellu jako matematika.

 • 11:00–11:45

  Přestávka a občerstvení
 • 11:45–12:45

  Využití her a herních aktivit ve výuce latinské gramatiky

  Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (Masarykova univerzita)

  Hry nebo různé herní prvky mají potenciál studenty zaujmout a motivovat k intenzivní práci. V příspěvku si proto projdeme několik her a herních aktivit, které uplatňujeme při výuce začátečníků na FF MU. To vytvoří prostor pro sdílení zkušeností a nápadů, jak pomocí her studenty vtáhnout do výuky nebo jim „jen“ umožnit na chvíli relaxovat a u toho se něco málo naučit.

 • 12:45–13:00

  Reflexe a diskuse
 • 13:00–13:45

  Prostor pro individuální konzultace s přednášejícími

Pátek 24. listopadu 2023

 • 15:00–16:00

  Středověké nářky Panny Marie

  Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

  Jedním z hlavních proudů středověké zbožnosti bylo uctívání Kristovy oběti, prostřednictvím které, podle náhledu křesťanské církve, zbavil člověka dědičného hříchu. Tato centrální událost v dějinách spásy, teologicky pojímané historii světa, byla připomínána prostřednictvím mší, náboženských obrazů a soch a textů z oblasti poezie, prózy i dramatu. V této přednášce si ukážeme žánr, který je průnikem všech těchto tří druhů – zároveň divadlem, četbou i aktem zbožnosti. Tzv. nářky Panny Marie (planctus Mariae) si představíme v jejich latinské i staročeské verzi.

 • 16:00–16:45

  Přestávka a občerstvení
 • 16:45–17:45

  Využití hudby ve výuce latiny

  Mgr. Tomáš Weissar (Masarykova univerzita)

  Rádi byste oživili výuku latiny nějakou hudební vsuvkou, ale nehrajete na žádný hudební nástroj ani se nechcete pouštět s žáky do společného zpěvu? V tomto příspěvku získáte několik konkrétních tipů na volně dostupné hudební ukázky a sami si prakticky vyzkoušíte, jak je možné je využít nejen pro procvičení překladu textu či vybraných gramatických jevů, ale také pro širší kulturně-historické exkurzy.

 • 17:45–18:00

  Reflexe a diskuse
 • 18:00–18:45

  Prostor pro individuální konzultace s přednášejícími

Další informace

Registrace kurzů v IS MU

Název kurzu

Kód

Počet hodin

Vyučující

Semestr (rok)

Antika včera, dnes a zítra I

LJPG21

8

bude upřesněno pro každé setkání

PS (2023)

Antika včera, dnes a zítra II

LJPG22

8

bude upřesněno pro každé setkání

JS (2024)

Počet hodin celkem

 

16

 

 

Jak se zúčastnit?

Podmínkou pro přijetí do programu je úhrada účastnického poplatku ve výši 1500,– Kč (1000,– Kč se slevou pro ekonomicky neaktivní). Tato cena zahrnuje:

 • 4 půldenní semináře
 • tištěné a/nebo elektronické podklady k jednotlivým seminářům (s možností využití v další výuce)
 • průběžné konzultace s jednotlivými vyučujícími dle požadavků a potřeb účastníků kurzu
 • certifikovaný doklad o absolvování kurzu
 • drobné občerstvení v průběhu seminářů
Poplatek je možné uhradit přes Obchodní centrum MU. Tím zároveň provedete registraci do vzdělávacího programu. Program je nabízen do vyčerpání kapacity.

Poplatek v plné ceně Poplatek se slevou

Jak se k nám dostanete?

 • Z hlavního nádraží tramvají číslo 12 (směr Technologický park). Vystupte na zastávce Grohova, která je 100 m od fakulty.
 • Z dopravního uzlu Česká můžete jet také tramvají 3 a 10 (směr Bystrc) opět na zastávku Grohova.
 • Z jiných směrů jakýmkoli spojem na Hlavní nádraží nebo Českou a pak viz výše.

Načítám mapu…

Potřebujete více informací?

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar

lektor – Ústav klasických studií

telefon: 549 49 8817
e‑mail:

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav klasických studií

telefon: 549 49 5319
e‑mail:

Jitka Erlebachová

sekretariát

telefon: 549 49 1521
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info