Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Antika včera, dnes a zítra (LPG21 a LPG22)

Cílem programu je zvýšení odborných i metodických kompetencí učitelů latinského jazyka a dějepisu na středních a vyšších odborných školách, které povede ke zkvalitnění výuky uvedených předmětů na těchto vzdělávacích institucích. Program je koncipován jako podpora postgraduálního vzdělávání učitelů v oblasti latinského jazyka a literatury a dějin a kultury starověku. V programu najdete přednášky na různá odborná témata spojená s antikou i recepcí antické kultury v pozdějších staletích. Nabídneme vám i tipy na různé aktivity, které lze realizovat ve výuce.

Kurz se bude konat formou dvou setkání za semestr. Uskuteční se v učebně A21 na Ústavu klasickcýh studií FF MU (Arna Nováka 1, budova A, 2. patro). Na podzim vyzkoušíme nový model, kdy jedno setkání proběhne tradičně v sobotu a druhé ve všední den odpoledne. Pokud se osvědčí, budeme v něm pokračovat i na jaře. Všechna setkání budou vysílána online a bude z nich pořízen záznam.

Jarní program kurzu

Sobota 23. března 2024

 • 10:00–11:00

  Kozácká Aeneida aneb od parodie k zakladatelskému dílu národní literatury

  doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (Masarykova univerzita)

  Vergiliova Aeneida představuje snad nejslavnější epické ztvárnění zakladatelského mýtu ve světové literatuře. Na druhé straně ji postihl osud povinné literatury a stala se terčem různých intelektuálních her a vtipů. Je však pozoruhodné, že se jedna z takových „převrácených“ Aeneid, Aeneida Ivana Kotljarevského z počátku 19. století, podivnou oklikou vrátila k úloze zakladatelského díla, a sice ukrajinské národní literatury. V tomto příspěvku hlouběji prozkoumáme rysy, které z parodie později učinily základní kámen ukrajinské literatury a pokusíme se najít prvky nové národní identity.

 • 11:00–11:45

  Přestávka a občerstvení
 • 11:45–12:45

  Využití filmu ve výuce (nejen) latiny

  Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (Masarykova univerzita)

  O starověkých dějinách a antické kultuře se dnes může velmi pohodlně kdokoliv poučit sledováním filmů či seriálů s touto tematikou, jichž existuje celá řada. Jak jsou však v zobrazování a popisu dobových reálií přesné? A jak je můžeme ve výuce využít nejen k poučení o starověku, ale také k rozvoji kritického myšlení a k mediální výchově? Tomu všemu bude věnován tento didaktický příspěvek.

 • 12:45–13:00

  Reflexe a diskuse
 • 13:00–13:45

  Prostor pro individuální konzultace s přednášejícími

Sobota 27. dubna 2024

 • 10:00–11:00

  Životy Jana Amose Komenského

  PhDr. Petr Peňáz (Masarykova univerzita)

  Johan Segeš, Moravan uherského původu, který do moderních českých dějin nakonec vstoupil jako Jan Amos Komenský, byl mužem mnoha tváří a řadu dalších mu přisoudil další náboženský, politický a kulturní vývoj v Evropě v 19. a 20. století. Nejběžnější a realitě nejvzdálenější je tvář vlídného učitele národů a údajného propagátora hravé pedagogiky, běžně zmiňována je jeho role kazatele a později biskupa Jednoty bratrské, leckdy v něm bývá spatřován i český vlastenec, milovník českého jazyka a budovatel českého tezauru. Méně často je zmiňována Komenského role manžela a otce rodiny, ještě méně jeho dílo filozofické, které je reprezentováno jak rozsáhlými pracemi pansofickými, tak i apokalypticko-mystickými, které vždy vzbuzovaly rozpaky. Nejméně ze všeho se stává předmětem pozornosti Komenského dílo politické, které bylo ve své době zdrojem rozpaků největších a vyvolalo na sklonku jeho života ostrou veřejnou kritiku. Přednáška se pokusí využít dostupných latinských i jiných pramenů a připomenout méně známé stránky Komenského osobnosti a jeho odkazu.

 • 11:00–11:45

  Přestávka a občerstvení
 • 11:45–12:45

  Využití obrazu ve výuce latiny

  Mgr. Zuzana Čermáková Lukšová, Ph.D. (Masarykova univerzita)

  Že v procesu učení hraje vizuální vjem důležitou roli, o tom určitě není pochyb. Vhodně zvolené a použité obrázky dokážou přetvořit i tak obyčejnou a fádní aktivitu, jako je např. překlad latinských vět, v zábavnou hru; pomáhají ve výkladu reálií nebo zkrátka jen udržují pozornost a pomáhají zapamatování. A navíc nám s jejich tvorbou už může pomoci umělá inteligence. To vše si ukážeme v tomto příspěvku z kategorie (dobré) sdílení praxe.

 • 12:45–13:00

  Reflexe a diskuse
 • 13:00–13:45

  Prostor pro individuální konzultace s přednášejícími

Podzimní program kurzu

Sobota 21. října 2023

 • 10:00–11:00

  Aritmetika Martiana Capelly aneb Petáková pozdní antiky

  Bc. et Bc. Adéla Svobodová (Masarykova univerzita)

  Výklad aritmetiky v díle De nuptiis Philologiae et Mercurii není zajímavý pouze literárně, ale je i pozoruhodným svědectvím o dobovém chápání matematiky pohledem laika. V tomto příspěvku se společně podíváme na Capellovo pojednání o základních matematických strukturách, zamyslíme se nad tím, na základě jakých pravidel byl text sestaven a komu byl určen, a možná získáme zcela nový pohled na Martiana Capellu jako matematika.

 • 11:00–11:45

  Přestávka a občerstvení
 • 11:45–12:45

  Využití her a herních aktivit ve výuce latinské gramatiky

  Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (Masarykova univerzita)

  Hry nebo různé herní prvky mají potenciál studenty zaujmout a motivovat k intenzivní práci. V příspěvku si proto projdeme několik her a herních aktivit, které uplatňujeme při výuce začátečníků na FF MU. To vytvoří prostor pro sdílení zkušeností a nápadů, jak pomocí her studenty vtáhnout do výuky nebo jim „jen“ umožnit na chvíli relaxovat a u toho se něco málo naučit.

 • 12:45–13:00

  Reflexe a diskuse
 • 13:00–13:45

  Prostor pro individuální konzultace s přednášejícími

Pátek 24. listopadu 2023

 • 15:00–16:00

  Středověké nářky Panny Marie

  Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

  Jedním z hlavních proudů středověké zbožnosti bylo uctívání Kristovy oběti, prostřednictvím které, podle náhledu křesťanské církve, zbavil člověka dědičného hříchu. Tato centrální událost v dějinách spásy, teologicky pojímané historii světa, byla připomínána prostřednictvím mší, náboženských obrazů a soch a textů z oblasti poezie, prózy i dramatu. V této přednášce si ukážeme žánr, který je průnikem všech těchto tří druhů – zároveň divadlem, četbou i aktem zbožnosti. Tzv. nářky Panny Marie (planctus Mariae) si představíme v jejich latinské i staročeské verzi.

 • 16:00–16:45

  Přestávka a občerstvení
 • 16:45–17:45

  Využití hudby ve výuce latiny

  Mgr. Tomáš Weissar (Masarykova univerzita)

  Rádi byste oživili výuku latiny nějakou hudební vsuvkou, ale nehrajete na žádný hudební nástroj ani se nechcete pouštět s žáky do společného zpěvu? V tomto příspěvku získáte několik konkrétních tipů na volně dostupné hudební ukázky a sami si prakticky vyzkoušíte, jak je možné je využít nejen pro procvičení překladu textu či vybraných gramatických jevů, ale také pro širší kulturně-historické exkurzy.

 • 17:45–18:00

  Reflexe a diskuse
 • 18:00–18:45

  Prostor pro individuální konzultace s přednášejícími

Další informace

Registrace kurzů v IS MU

Název kurzu

Kód

Počet hodin

Vyučující

Semestr (rok)

Antika včera, dnes a zítra I

LJPG21

8

bude upřesněno pro každé setkání

PS (2023)

Antika včera, dnes a zítra II

LJPG22

8

bude upřesněno pro každé setkání

JS (2024)

Počet hodin celkem

 

16

 

 

Jak se zúčastnit?

Podmínkou pro přijetí do programu je úhrada účastnického poplatku ve výši 1500,– Kč (1000,– Kč se slevou pro ekonomicky neaktivní). Tato cena zahrnuje:

 • 4 půldenní semináře
 • tištěné a/nebo elektronické podklady k jednotlivým seminářům (s možností využití v další výuce)
 • průběžné konzultace s jednotlivými vyučujícími dle požadavků a potřeb účastníků kurzu
 • certifikovaný doklad o absolvování kurzu
 • drobné občerstvení v průběhu seminářů
Poplatek je možné uhradit přes Obchodní centrum MU. Tím zároveň provedete registraci do vzdělávacího programu. Program je nabízen do vyčerpání kapacity.

Poplatek v plné ceně Poplatek se slevou

Jak se k nám dostanete?

 • Z hlavního nádraží tramvají číslo 12 (směr Technologický park). Vystupte na zastávce Grohova, která je 100 m od fakulty.
 • Z dopravního uzlu Česká můžete jet také tramvají 3 a 10 (směr Bystrc) opět na zastávku Grohova.
 • Z jiných směrů jakýmkoli spojem na Hlavní nádraží nebo Českou a pak viz výše.

Načítám mapu…

Potřebujete více informací?

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar

lektor – Ústav klasických studií

telefon: 549 49 8817
e‑mail:

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav klasických studií

telefon: 549 49 5319
e‑mail:

Jitka Erlebachová

sekretariát

telefon: 549 49 1521
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info