Zkoumáme starověké dějiny

V rámci oboru Dějiny starověku se vyučuje celý starověk od sumerských a egyptských počátků až po proměnu antiky ve středověk
Odborní pracovníci vydávají sborníky zaměřené na metodologii zkoumání starověkých dějin, učební texty pro studium starověku na různých typech škol i monografie určené pro širší veřejnost.

Lidé

Bez popisku

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

dějiny pozdní antiky, stěhování národů; popularizace dějin starověku

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

dějiny pozdní římské republiky a raného císařství (principátu), helénistické Řecko, recepce starověku

Bez popisku

Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.

dějiny Byzance, nomádi, dějiny vojenství od starověku po dnešek

Hlavní oblasti výzkumu odborných pracovníků a doktorských studentů

nevyřešené otázky týkající se římské republiky 

specifika římské monarchie v období principátu

problematika pozdně antického období a tzv. velkého stěhování národů

fenomén tzv. přechodných období a migrací ve starověkých dějinách

historie Byzance a vztahy nomádů a zemědělských civilizací

starověké a byzantské vojenství

římské a "barbarské" právo

problematika státu ve starověku,

náboženské zvláštnosti starověku

• recepce antiky v pozdějších obdobích

Publikační činnost pro veřejnost

Učební texty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info