Čtvrté setkání učitelů latiny a dějepisu

Program setkání

 • 10:00–11:00

  Životy Jana Amose Komenského

  PhDr. Petr Peňáz (Masarykova univerzita)

  Johan Segeš, Moravan uherského původu, který do moderních českých dějin nakonec vstoupil jako Jan Amos Komenský, byl mužem mnoha tváří a řadu dalších mu přisoudil další náboženský, politický a kulturní vývoj v Evropě v 19. a 20. století. Nejběžnější a realitě nejvzdálenější je tvář vlídného učitele národů a údajného propagátora hravé pedagogiky, běžně zmiňována je jeho role kazatele a později biskupa Jednoty bratrské, leckdy v něm bývá spatřován i český vlastenec, milovník českého jazyka a budovatel českého tezauru. Méně často je zmiňována Komenského role manžela a otce rodiny, ještě méně jeho dílo filozofické, které je reprezentováno jak rozsáhlými pracemi pansofickými, tak i apokalypticko-mystickými, které vždy vzbuzovaly rozpaky. Nejméně ze všeho se stává předmětem pozornosti Komenského dílo politické, které bylo ve své době zdrojem rozpaků největších a vyvolalo na sklonku jeho života ostrou veřejnou kritiku. Přednáška se pokusí využít dostupných latinských i jiných pramenů a připomenout méně známé stránky Komenského osobnosti a jeho odkazu.

 • 11:00–11:45

  Přestávka a občerstvení

 • 11:45–12:45

  Využití obrazu ve výuce latiny

  Mgr. Zuzana Čermáková Lukšová, Ph.D. (Masarykova univerzita)

  Že v procesu učení hraje vizuální vjem důležitou roli, o tom určitě není pochyb. Vhodně zvolené a použité obrázky dokážou přetvořit i tak obyčejnou a fádní aktivitu, jako je např. překlad latinských vět, v zábavnou hru; pomáhají ve výkladu reálií nebo zkrátka jen udržují pozornost a pomáhají zapamatování. A navíc nám s jejich tvorbou už může pomoci umělá inteligence. To vše si ukážeme v tomto příspěvku z kategorie (dobré) sdílení praxe.

 • 12:45–13:00

  Reflexe a diskuse

 • 13:00–13:45

  Prostor pro individuální konzultace s přednášejícími

Setkání proběhne v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Antika včera, dnes a zítra. Online účast je však otevřena zájemcům i mimo tento program. Chcete-li se zúčastnit prezenčně a nejste do programu přihlášeni, kontaktujte prosím Mgr. Tomáše Weissara.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info