Latinské dílo Jana Husa

Kritická edice a zpřístupnění Husových spisů

Latinské spisy Jana Husa nejsou dodnes zpřístupněny badatelské ani širší veřejnosti v kritických edicích. Některé zůstávají pouze v rukopisech, jiné jsou vydány nekriticky – většinou ve starém tisku z 16. století. Tyto texty jsou významné pro badatele v oblasti české i světové historie a kulturní historie, v oblasti jazyka, literárních dějin a teorie literatury, ale také pro ty, kdo se zabývají dějinami myšlení (filozofie i teologie), dějinami práva či dějinami výtvarného i hudebního umění.

Ediční řada Magistri Iohannis Hus Opera omnia

Zpřístupnění Husových latinských spisů je mezinárodní vědeckou komunitou vysoce ceněno. Mezinárodní zájem o Husovo dílo dokládá i zařazení ediční řady Magistri Iohannis Hus Opera omnia, v níž se kritické edice Husových spisů připravují, do vydavatelského plánu nakladatelství Brepols, nejprestižnější akademické platformy pro zpřístupňování antických, středověkých a raně novověkých pramenů humanitních věd. Předchozí svazky Husových textů byly recenzenty velmi pozitivně přijaty. Aktuální zájem o dílo Jana Husa se projevil i v roce 2015 v rámci výročí 600 let od jeho upálení, kdy kromě řady českých i zahraničních konferencí byly ediční počiny prezentovány na nejdůležitějších mezinárodních akademických fórech (např. v rámci diskuse u kulatého stolu na International Medieval Congress v Leedsu ve Velké Británii). O Husovo dílo se zajímají i všechny evropské univerzity, které středolatinské filologii věnují soustavnou pozornost a se kterými výzkumný tým FF MU spolupracuje (Vídeň, Erlangen, Heidelberg, Freiburg im Breisgau, Oxford a další).

Prestižní projekt latinské medievistiky

Výzkum Husovy literární činnosti se primárně dotýká českého prostředí, a proto jednotlivé granty podporující kritické vydání Husových textů míří převážně sem. Základní odborný orgán pro vydávání Husova díla, Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa, má mezi svými členy několik pracovníků z FF MU, včetně předsedkyně. Výzkum Husova díla je jedním z nejprestižnějších témat latinské medievistiky v ČR, a spolupracujeme proto s předními výzkumnými pracovišti zaměřenými na oblast středověku, např. Centrem medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR a Univerzitě Karlově v Praze.

Podrobnosti na stránkách projektu

Aktuální projekt

GAČR EXPRO

V současnosti řešíme problematiku zpřístupňování Husových spisů v rámci speciální sekce pětiletého projektu GAČR EXPRO Observance Reconsidered: The Uses and Abuses of the Reform (Individuals, Institutions, Society) GX 20-08389X (2020‒2024). K vydání připravujeme Husovy „tractatus varii“ z let 1408‒12 a synodální kázání a chystáme řadu dílčích studií k Husovu latinskému dílu.

Představení projektu

Oficiální stránka projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info