Jak se v latině uvozuje přímá řeč

Přímá řeč stála dlouhou dobu na okraji zájmu latinských filologů i lingvistů. V porovnání s nepřímou či polopřímou řečí se totiž může jevit jako banální a nezajímavá. Nemění se v ní slovesné tvary, zájmena ani adverbia...

Co tedy na přímé řeči zkoumat, když ji přece všichni dobře známe?

Jenže první zdání klame. Jenom určit, co ještě přímá řeč je a co už ne, není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Latinský text navíc nevypadal jako moderní text vysázený na počítači. Interpunkce se používala v porovnání s dneškem velmi málo a uvozovky se systematicky zaváděly až po vynálezu knihtisku. Lze tedy předpokládat, že mohla být pociťována větší potřeba signalizovat přinejmenším začátek přímé řeči jinak, např. pomocí některých výrazů nebo struktur. Odtud je jen krok k výzkumu uvozování přímé řeči, tedy způsobu jejího začlenění do textu.

Je neobyčejně zajímavé pozorovat, jak se obvyklá praxe během staletí mění.

Zatímco v klasické latině (kolem přelomu letopočtu) převažuje jedno specifické sloveso, v pozdní latině (od cca 200 do 800 po Kr.) je repertoár uvozujících sloves mnohem bohatší a pod vlivem biblického jazyka se nově šíří participium dicens „řka, řkouc“, a to i v kombinacích jako „odpověděl, řka / odpověděla, řkouc“. Připomíná to Komenského nebo Němcovou? Nebude to náhoda. Oprávněně lze předpokládat, že praxe obvyklá v latině ovlivnila i způsob psaní textu v celém západoevropském kulturním okruhu, který z latinsky psané kultury vyrůstá.

Výběr z publikací

  • Mikulová, Jana. 2018. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus I (direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, 135 (3), s. 201-209. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.018.8854. URL info
  • Mikulová, Jana. 2018. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus II (indirect speech, mixed quotations and comparison with direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, 135 (3), s. 211-217. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.019.8855. URL info
  • Mikulová, Jana. 2017. Some remarks on dicens in Late Latin texts. Indogermanische Forschungen, 2017, 122 (1), 1–28. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2017-0001. info
  • Mikulová, Jana. 2016. The marking the end of direct speech in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia, 2016, 21(2), 169–182. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2016-2-13. URL info
  • Mikulová, Jana. 2015. Verbs introducing direct speech in Late Latin texts. Graeco-Latina Brunensia, 2015, 20(2), 123–143. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info

Více o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info