Litterae ante portas (LAP)

Databáze pramenů evropské tradice.

O portálu Litterae ante portas (LAP)

Portál je k dispozici díky podpoře, kterou poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu INFOZ.

Organizace účastnící se projektu

Spoluřešitelé

Podmínky přístupu k informačním zdrojům serveru

Přístupová práva k databázím a dalším informačním zdrojům publikovaným na serveru LAP mají registrovaní čtenáři těchto knihoven:

  • knihovna Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  • knihovna Kabinetu klasických studií Filozofického ústavu AV ČR

Pokud nejste registrovaným čtenářem knihovny ÚKS FF MU či knihovny KKS UFL AV ČR, obraťte se na správkyni databáze uživatelů Jitku Erlebachovou pro další informace.

Jednotlivé databáze a jiné informační zdroje, které tento server nabízí, jsou přístupné čtenářům výše uvedených knihoven v závislosti na tom, pro kterou knihovnu je přístup k nim licencován. Čtenář každé ze dvou jmenovaných knihoven uvidí po přihlášení k serveru v nabídce uživatelského rozhraní (program Netman Client) pouze ty informační zdroje, které má příslušná knihovna licencovány.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte na administrátora serveru PhDr. Jana Kalivodu pro další informace

 

Přihlášení k serveru LAP

Nahoře na této stránce jsou umístěna dvě tlačítka pro přihlášení našeho serveru. První tlačítko využívá k práci na našem serveru celé plochy dnes obvyklých monitorů - je určeno pro rozlišení monitoru 1280x1024 bodů. Druhé je určeno pro obrazovky s menším rozlišením (malé LCD monitory a starší CRT monitory s rozlišením 1024x760 bodů) a také pro uživatele, kteří dávají i na větším monitoru přednost menšímu rozměru okna pro práci na našem serveru.

Obě okna mají poněkud omezen vertikální rozměr tak, aby uživatelé na dolním okraji monitoru vždy viděli pruh úloh svých domácích Windows s tlačítkem "Start" a ikonami programů, které mají na svém počítači spuštěné. Díky tomu mohou snadno myší přepínat mezi oknem našeho serveru a okny svých spuštěných programů.

Pro přihlášení na server musíte být samozřejmě k serveru registrováni. Způsob bezplatné registrace je popsán výše pod odkazem "Podmínky přístupu". Tímto způsobem noví uživatelé obdrží svůj login a své heslo.

Při prvním přihlášení budete muset počkat na autokonfiguraci vašeho profilu a na vyžádání systému si nastavit konfiguraci Internet Exploreru - volte Express Setup a akceptujte nabídky systému. Tyto úkony budete muset provést pouze jednou.

Uživatelům, kteří jsou již registrováni z minulosti, zůstává v platnosti jejich login a heslo ze "starého serveru". Pokud by se výjimečně vyskytly problémy, kontaktujte prosím správkyni databáze uživatelů Jitku Erlebachovou.

Práce na ploše serveru LAP

Po zadání správného loginu a hesla se vám otevře zpočátku zcela prázdná plocha našeho serveru. Na okamžik prokmitne ikona aktivace antivirového programu ESET.

Po pěti až deseti vteřinách se v pravém dolním rohu okna serveru objeví hlášení, že obslužný program NetMan Client pro vás připravuje nabídku serveru.

Po dalších pěti až deseti vteřinách se na dosud prázdné pracovní ploše objeví ikony pro spuštění nejčastěji používaných databází našeho serveru, které jsme vybrali na základě preferencí uživatelů ve posledních letech trvání našeho projektu. Jsou abecedně seřazené podle svých názvů, nejdříve bibliografická databáze L'Année philologique Online, dále na serveru lokálně instalované databáze a nakonec ostatní webové databáze, ke kterým jsme díky našemu projektu získali přístupové licence.

Na ploše nemůžete dělat žádné změny, přidávat nové ikony apod. Pokud si ikony vytvořené programem NetMan Client přesunete do jiných míst plochy, při příštím přihlášení se vám opět objeví na původních místech. Prosíme vás o pochopení, že je to daň bezpečnosti serveru a stabilitě jeho provozu.

Všechny ostatní databáze, které má náš projekt k dispozici (i ty, jejichž ikony se objevují na ploše) jsou vám dostupné v menu Start -> Programs -> Litterae, a to ve věcných kategoriích, které zkušení uživatelé již znají.

Položka menu "Startup" je vždy prázdná a položka "Settings" obsahuje pouze položku "Windows Security", která spouští známé okno dosažitelné v běžných verzích Windows stiskem kombinace kláves Ctrl+Alt+Delete. Na  serveru LAP je však v něm aktivní pouze tlačítko k odhlášení od serveru. Toto odhlášení však na konci vaší práce se serverem můžete provést daleko pohodlněji tlačítkem "Log Off <váš login>" po aktivaci tlačítka "Start".

Jak zkušení uživatelé našeho serveru dobře vědí, není bohužel možné poskytnout obecnější instrukce k práci s jednotlivými databázemi. Každá z nich má v principu jiný způsob ovládání. Výjimkou jsou jen některé databáze nakladatelství Brepols, u kterých můžete své zkušenosti z jedné databáze alespoň částečně využít i u databází jiných.

V případě počátečních problémů  s jednotlivými databázemi i s prací na serveru obecně se obraťte na administrátora serveru PhDr. Jana Kalivodu (jan.kalivoda@ff.cuni.cz), který se vám pokusí pomoci.

Přenos dat z databází serveru LAP

Je samozřejmé, že jako uživatelé chcete nejen pracovat s databázemi na serveru, ale také využívat data v nich získaná i v dokumentech, na kterých pracujete na svých vlastních počítačích. Níže najdete tři způsoby, jak toho dosáhnout.

  • Pro přenos malých úseků textu je nejpohodlnější běžné použití schránky Windows (Clipboard), tedy operace Copy v databázi na serveru a Paste  v dokumentu na vlastním počítači. Postup je stejný jako při přenášení dat mezi dvěma programy na vašem počítači. Jen v některých velmi zajištěných lokálních počítačových sítích na vašich pracovištích tento postup nefunguje. Problém ovšem je, že tuto operaci z důvodů ochrany copyrightu blokují i některé databáze na serveru, alespoň v některých typech zobrazení (například fulltextové databáze nakladatelství Brepols neumožňují operaci Copy v okně zobrazení souvislého textu). Patrologia Latina Database je benevolentnější, ale přesto dovoluje jedním použitím schránky kopírovat nejvýše 8192 znaků.

  •  Některé databáze nabízejí funkcí Export uložení většího množství zvolených dat do souboru na místo, které si uživatel zvolí. V tom případě vyberte jako místo uložení "Desktop" a soubor se vám objeví na vaší ploše serveru. Odtud si ho můžete přenést na vlastní počítač opět příkazy Copy a Paste. Na ploše serveru je pak dobré přenesený soubor smazat, aby se vám na ní tyto soubory nehromadily.
  • Řada databází má má tiskovou funkci Print. V tom případě ji využijte a obsah, který si zvolíte, se vám uloží na vaši pracovní plochu na serveru do souboru s názvem "Output". Je to soubor formátu PDF, který si můžete přenést na svůj počítač pomocí funkcí Copy a Paste a jeho obsah využít v programech na vašem počítači nebo si ho na své domácí tiskárně vytisknout.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info