Letní příměstské tábory 
Ústavu klasických studií

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Ústav klasických studií FF MU využije vámi poskytnuté osobní údaje pouze pro účely organizace dané letní vzdělávací akce pro děti a tyto údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Veškeré poskytnuté údaje budou za tímto účelem uloženy v elektronické podobě na zabezpečeném cloudovém úložišti přístupném pouze organizátorům akce a k poslednímu dni měsíce, v němž se akce uskuteční, budou vymazány.

Výjimkou může být váš e-mail, pokud v přihlašovacím formuláři požádáte, abychom vás v budoucnu informovali o dalších letních vzdělávacích akcích pro děti. V takovém případě bude váš e-mail ponechán v naší databázi po dobu dalších 5 let, nebo dokud nepožádáte o jeho vymazání.

Kdykoliv máte právo:

  • požádat o přístup k osobním údajům týkajícím se vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
  • souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, aniž by vám za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to oznámením kontaktní osobě správce osobních údajů,
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy.

Kontaktní osoba správce osobních údajů

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
Ústav klasických studií FF MU, Arna Nováka 1, 602 00
Telefon: 732 218 105, e-mail: weissar@phil.muni.cz

Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů na Masarykově univerzitě naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info