Státní závěrečné zkoušky

  • 5. – 10. září 2022
  • Ústav klasických studií
Termíny konání
státních závěrečných zkoušek (bakalářských, magisterských)
na Ústavu klasických studií v září 2022

 

písemná část:

latina

pondělí 29. srpna 2022 od 9.00, učebna A 21

klasická řečtina, novořečtina, mediteránní studia

pondělí 5. září 2022 od 9.00, učebna A 21

 obhajoby magisterských diplomových prací:

úterý 30. srpna 2022 od 9.00, učebna A 21 (latina)

úterý 6. září 2022 od 9.00, učebna A 21 (dějiny starověku, klasická řečtina, novořečtina, mediteránní studia)

ústní část:

latina
čtvrtek 1. září 2022

dějiny starověku, klasická řečtina, novořečtina, mediteránní studia

čtvrtek 8. září 2022

pátek 9. září 2022

 Potvrzení o splnění všech studijních povinností je třeba si na studijním oddělení vyřídit nejpozději 5 dnů před termínem SZZ. K ústní zkoušce nechť studenti filologických oborů přinesou seznam své četby.

Nejzazší termín pro odevzdání diplomových prací (bez možnosti odkladu) na Ústavu klasických studií je do 30. června 2022 (u opravného termínu v rámci shodného semestru do 20. 8. 2022) - student do tohoto data naplní archiv ZP

Studenti se ke zkouškám závazně přihlásí v ISu (zkušební termíny); případné změny po skončení přihlašovacího termínu vyřídí sekretářka ÚKS nejpozději 26. 8. 2022.

 

                                                                         doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

                                                                                  vedoucí ÚKS, v. r.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info