Schůze katedry

  • 18. ledna 2022
    9:00
  • učebna A21 nebo online v MS Teams

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na úterý dne 18. 1. 2022 na 9.00 hod. svolávám schůzi ÚKS. Součástí schůze bude obhajoba jedné magisterské diplomové práce z dějin starověku.

Setkání bude probíhat hybridně. Kdo se nebudete na prezenční účast cítit, připojte se, prosím, přes MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a39107327d8fe47859fd856a183ea7328%40thread.tacv2/1642057868668?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%226de8bbb0-5ecd-40cd-8cff-b7c8c2a773ef%22%7d

O účast zdáli prosím studenty doktorského studia. Já budu určitě s diplomandem přítomna prezenčně v učebně A21. Ta má kapacitu 49 osob, která se při dodržení rozestupů snižuje na polovinu. Současně nejsou dle Opatření děkana č. 7/2021 žádoucí pracovní setkání více než deseti osob, tak to, prosím, zařaďte do svých úvah o účasti.

Těším se na viděnou, ať už on-line, nebo coram.

                                                         Srdečně,

                                                                                                  Irena Radová

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info