Jak vrátit antiku do procesu vzdělávání a do veřejného prostoru?

 • 22. dubna 2023
  10:00 – 14:00
 • Posluchárna A21 (Arna Nováka 1, budova A, 2. patro) a online
 • Registrace na akci
  Událost již proběhla

Antika je mrtvá, už téměř dva tisíce let. Tak proč o ní stále mluvit? Prostě proto, že mrtvá není! V každém nenápadném kousku našich životů, našich jménech, kousku salámu, který dáme dětem do svačiny, v termínu, kterým označí lékař náš neduh, jsme s antikou spojeni. Pro hlubší porozumění světu, který nás obklopuje, je mimořádně důležité toto spojení udržet.

My to víme. Jak ale přesvědčit společnost zahlcenou přívalem informací všeho druhu, že právě ty naše za to stojí? Ze škol nabitých nosnými a moderními tématy antika mizí. Není ale divu, mnohde z ní zbyly jen patetické apely, které v dnešním hluku rezonovat nemohou. Je třeba najít jinou cestu, jak ukázat, že antika má stále co říct. Pojďme ji společně hledat.

Připojte se online

Program setkání

 • 10:00

  Zahájení a přivítání

  doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
  (Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)

 • 10:10

  Klub mladých archeologů v Národním muzeu

  Johana Stejskalová M.A.
  (Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit, Národní muzeum)

  Od března 2023 organizuje Národní muzeum Klub mladých archeologů s podtitulem Za poklady antického Řecka a Říma. Tento příspěvek představí záměr a okolnosti vzniku tohoto zájmového kroužku a krátce shrne dojmy z prvních proběhlých setkání. Nastíněna bude také jeho náplň a úskalí spojená s pořádáním mimoškolní aktivity, která není vázaná na stálou expozici.

 • 10:30

  Užitečnost římského práva pro interpretaci práva současného – ilustrováno na § 1630 odst. 2 OZ

  JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.
  (Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

  Právo většiny (nejen) evropských zemí vychází z práva římského. Římské právo je přitom nejen jeho inspiračním zdrojem, nýbrž i praktickou pomůckou pro správné porozumění právu současnému. Tato skutečnost bude demonstrována na příkladu druhého odstavce § 1630 českého občanského zákoníku.

 • 10:50

  Přestávka

  Drobné občerstvení bude zajištěno.

 • 11:20

  Cursus honorum aneb kolaterální vzdělávání

  Bc. Benjamín Juráň
  (Ústav klasických studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity; Gymnázium Brno-Bystrc)

  Cursus honorum je společenská hra simulující politickou kariéru Římanů na konci republiky. Dokáže vzdělávat v oblasti historie, jazyka i literatury, ale současně žádné znalosti nevyžaduje ani netestuje. Koncept školy hrou tedy prozkoumává výhradně pomocí tzv. kolaterálního vzdělávání a ukazuje tím, jak může výuka opustit třídu a zároveň jak mohou hry ve třídě místo najít.

 • 11:40

  Happening jako forma aktivizace celé školy

  Bc. Eliška Bumbová a Adéla Svobodová
  (Ústav klasických studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

  Příspěvek představí dvě vybrané proběhnuvší aktivity Studentského spolku při ÚKS – předvánoční oběť antických bohům a volbu nejkrásnějšího muže antiky – které byly koncipovány jako happening s cílem zapojit co největší množství studentů a nenásilnou formou je zároveň poučit o antické mytologii.

 • 12:00

  Antika ve školních škamnách

  PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
  (Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)

  Příspěvek má být inspirací pro následující diskusi. Zamýšlí se mj. nad způsobem výuky antiky na základních a středních školách i možnostmi jiného pojetí, než které je dnes obvyklé. Jak učit, aby výuka byla srozumitelná, poučná i zábavná? Je nějaká cesta k propagaci antiky ve výuce? Lze se bránit jejímu omezení?

 • 12:20

  Moderovaná diskuse (nejen) nad příspěvky

  K aktivní i pasivní účasti zveme všechny, kdo mají o dané téma zájem a chtěli by k němu přispět nebo se jen nechat inspirovat příspěvky ostatních.

Načítám mapu…

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info