Druhé setkání učitelů latiny a dějepisu

Brno, 20. 10. 2022

Vážená kolegyně, vážený kolego,

Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na druhé SETKÁNÍ UČITELŮ LATINY A DĚJEPISU, které se bude konat v sobotu 10. prosince 2022 od 10.00 hodin v prostorách Ústavu klasických studií FF MU, ul. A. Nováka 1 (budova A, 1. patro).

Setkání proběhne v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Klasická tradice a současnost: další vzdělávání středoškolských učitelů latiny a dějepisu.

Těšíme se na Vaši účast.

Program

10,00–10,10

zahájení setkání

10,10–11,40

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK)
Státy starověkého světa: jejich silné a slabé stránky

11,40–12,00

přestávka, diskuse

12,00–13,30

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. (Český egyptologický ústav FF UK)
Egypt na houpačce dějin: egyptské 1. tisíciletí př. n. l.

13,30–14,30

konzultace s přednášejícími

Se srdečným pozdravem

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., v. r. 
vedoucí Ústavu klasických studií

Pokud se semináře chcete zúčastnit a nejste přihlášeni do výše uvedeného vzdělávacího programu, potvrďte, prosím, svou účast na e-mailové adrese marmel@mail.muni.cz nebo telefonicky na čísle 549 49 5179 (event. 549 49 3850).

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info