Doktorská zkouška a obhajoba disertační práce T. Antošovské

Pozvánka

 na veřejné zasedání komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce,

které se koná

ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 13:30 hodin

distanční formou (odkaz na přenos: https://is.muni.cz/go/3yrlp5).

Před komisí pro obor Dějiny starověku bude obhajovat

 Mgr. Tereza Antošovská

disertační práci na téma

Odvrácená tvář dětství v římské společnosti: násilí a smrt v životě dítěte

 

Oponenti:

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Ostravská univerzita – Filozofická fakulta

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Školitelka:

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Disertační práce, teze a posudky jsou uloženy k veřejnému nahlédnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty MU. Na adrese http://is.muni.cz/th/oxdl0/  jsou práce a posudky zveřejněny v elektronické podobě.

                                           doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., v. r.

                                                                      předsedkyně oborové rady

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info