Jak Římané citovali

Nová kniha Jany Mikulové Evolution of Direct Discourse Marking from Classical to Late Latin vyšla v září 2022 v nakladatelství Brill.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak do své řeči či textu začleňujete slova jiných lidí? Jak to děláte, abyste cizí řeč zdůraznili nebo naopak upozadili? Jestli používáte jen slovesa, nebo také jména, zájmena či spojky? Napadlo vás někdy, jestli stejné strategie používali i naši prapraprapředkové nebo jestli se od jejich dob něco změnilo? Tyto otázky, ovšem pro latinu, si klade kniha Jany Mikulové Evolution of Direct Discourse Marking from Classical to Late Latin, vydaná nakladatelstvím Brill v roce 2022. Ukazuje, jak se v prvních staletích našeho letopočtu navyšuje počet sloves uvozujících přímou řeč, jak narůstají rozdíly mezi jednotlivými autory, jaký vliv mají překlady Bible a snaha autorů psát „na úrovni“ podle vzoru Cicerona a jiných autorů z 1. stol. př. n. l. nebo přelomu letopočtu. Zdá se vám, že se to nijak netýká našeho písemnictví a naší kultury? Zalistujte díly Boženy Němcové a jiných českých klasiků a pátrejte, zda najdete přímou řeč uvozenou přechodníkem „řka, řkouc, řkouce“, nebo ještě lépe spojením „odpověděl řka“. Pokud ano, vězte, že s vysokou pravděpodobností máte před sebou ozvuk latinského překladu Bible a latinských textů z prvních staletí našeho letopočtu.

27. 9. 2022

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info