Čtení z Putování Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic na Vltavě

Četbu na pokračování z cestopisné knihy českého šlechtice, který se na jaře roku 1598 vydal na pouť do Svaté země a o své cestě sepsal poutavé svědectví, uvádí Vltava jako připomínku 400. výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí 21. června 1621: https://vltava.rozhlas.cz/krystof-harant-z-polzic-a-bezdruzic-putovani-aneb-cesta-z-kralovstvi-ceskeho-do-8516291.

23. 6. 2021

Bez popisku

Český šlechtic, dvořan, diplomat a válečník Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic se narodil roku 1564 na hradě Klenová u Klatov. Pocházel ze staré šlechtické rodiny a dostalo se mu všestranného vzdělání. Zajímal se o historii, geografii, hudbu a politiku. Již v mládí ve službách arciknížete Ferdinanda, pozdějšího císaře, hodně cestoval po Německu a Itálii. Roku 1584 se vrátil do vlasti a spravoval zděděné statky. V letech 1594–96 se účastnil protitureckého válečného tažení, během něhož osvědčil vojenský talent i věrnost císaři.

Na jaře roku 1598 se vydal na pouť do Jeruzaléma, kterou po návratu literárně zpracoval. Putoval přes Bavorsko a Tyroly do Itálie, dále na Krétu, Kypr, do palestinské Jaffy, Jeruzaléma a Egypta. Později se stal komorníkem a císařským radou Rudolfa II. a byl také povýšen do panského stavu (1603). Za povstání 1618–1620 stál na straně odbojných stavů a byl po porážce povstání spolu s dalšími šestadvaceti účastníky odbojného dění popraven na Staroměstském náměstí.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info