Pro zájemce o členství

Pakliže jste se na našich webových stránkách proklikali až sem a pokud se tak nestalo čistě omylem, zdá se, že jevíte alespoň ve skrytu duše zájem rozšířit naše řady. Než se ale k tomuto činu odhodláte, možná byste se nejprve rádi dozvěděli, co pro vás vlastně bude členství znamenat, jaké výhody a povinnosti vám přinese, a jak vlastně náš spolek celkově vnitřně funguje. Odpovědi na tyto otázky najdete níže. Z části jde o "výcuc" ze spolkových stanov. I ty si samozřejmě můžete přečíst v plném znění.

Budete-li i po prostudování otázek níže či stanov stále odhodláni do spolku vstoupit, můžete si níže stáhnout přihlášku, vyplnit, podepsat a dopravit k předsedovi spolku.

Kompletní stanovy spolku zde Přihláška ke stažení

Proč se stát členem našeho spolku?

Kromě slevy na reklamní předměty ÚKS, jejichž výrobu náš spolek zajišťuje (placky, tašky…), vám žádné velké materiální výhody nabídnout nemůžeme. Naopak. Členství ve spolku vás naopak bude stát čas od času nějakou tu útratu v restauračních zařízeních, kde se občas konají naše členské schůze, a také určité množství volného času v závislosti na tom, v jakém rozsahu se rozhodnete zapojit do našich aktivit. Co však lze účastí na spolkovém dění získat, je především pocit z dobře vykonané práce. Mimoto si určitě užijete alespoň občas trochu zábavy a možná najdete i nové fajn přátele. Není snad toto vše k nezaplacení?

Jak je spolek organizován?

Nejsem oficiální spolkem ve smyslu právnické osoby, ale i tak máme svoje stanovy, kde je přesně zakotveno fungování spolku. Pokud se rádi pročítáte nepříliš srozumitelnými právnickými texty, můžete si celé stanovy přečíst zde. V opačném případě naleznete výběr toho nejdůležitějšího na následujících řádcích.

Naším nejvyšším orgánem je členská schůze, kde se projednávají nejdůležitější otázky týkající se organizace a činnosti spolku. Navenek za spolek jedná předseda, finance spolku spravuje pokladník. Oba jsou voleni členskou schůzí na dobu neurčitou.

Jelikož se ale členské schůze svolávají pouze několikrát za semestr, pro rychlejší komunikaci ohledně aktuální činnosti využíváme uzavřenou facebookovou skupinu. K dispozici máme též společný mail, ke kterému mají přístup všichni, primárně jej však spravují předseda a pokladník.

Kdo a jak se může stát naším řádným členem?

Členem našeho spolku se může stát jakýkoliv student či absolvent Ústavu klasických studií. Stačí pouze vyplnit a podepsat přihlášku a odevzdat ji předsedovi spolku, který nechá přijetí nového člena schválit ostatními členy spolku. Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout zde.

Jaká jsou práva a povinnosti člena spolku?

Všichni členové spolku mají právo účastnit se členských schůzí a předkládat zde návrhy rozhodnutí k projednávání. Řádní členové mají účast na schůzi dokonce za povinnost a navíc mají též právo hlasovat zde o přijetí či nepřijetí projednávaných rozhodnutí a právo volit orgány spolku či být do nich volen.

Proč je řeč o „řádných“ členech? Existuje ještě jiné členství ve spolku než řádné?

Členství ve spolku může být ještě čestné. Pro takové členy neplatí povinnost účastnit se schůzí a nemají hlasovací právo. O vzniku čestného členství rozhoduje pouze členská schůze. V praxi to funguje tak, že se čestnými členy stávají buď absolventi, kteří se již nejsou schopni z rozličných důvodů aktivně účastnit dění ve spolku, nebo pak ti, kteří přešli „na druhou stranu barikády“ a stali se z nich naši vyučující.

Kdo a jak svolává členskou schůzi?

Schůzi spolku svolává předseda minimálně 14 dní předem, a to prostřednictvím události na Facebooku. Účast na schůzi je pro řádné členy povinná, proto se vždy snažíme vybrat termín, který by vyhovoval co největšímu počtu členů.

Co když se někdo nemůže schůze účastnit?

Účastnit se schůze je sice pro řádné členy povinnost, ale jedna neúčast samozřejmě ještě neznamená vyloučení. Pokud se někdo nemůže z vážných důvodů schůze účastnit a omluví se předem předsedovi, není to žádný problém. Rozhodující je především, aby se člen spolku aktivně podílel na jeho činnosti.

Lze ze spolku vystoupit?

Každý člen má samozřejmě plné právo kdykoliv ze spolku vystoupit. Členství též zaniká rozhodnutím členské schůze v případě, že se člen dlouhodobě nepodílí na činnosti spolku nebo jinak vážně poruší stanovy spolku.

Členství také zaniká smrtí člena. Nemusíte se bát, že by ho někdo po vás podědil.

Jaké máme konkrétní plány pro budoucí činnost spolku?

Neboli jinými slovy, do čeho všeho se vlastně můžete zapojit, pokud vstoupíte mezi nás. Určitě hodláme pokračovat v nastolené tradici pořádání „pasování“ prváků na začátku podzimního semestru a také prosincových Saturnálií. Prostřednictvím těchto akcí chceme podpořit neformální setkávání studentů ÚKS nejen mezi sebou, ale také se svými vyučujícími, a posílit tak přátelskou atmosféru na našem ústavu.

Vytvořit kolektivní identitu mají za cíl také propagačními předměty s logem ÚKS. Již jsme vytvořili několik placek, tašek, dokonce i batoh a zorganizovali jsme i hromadnou objednávku triček. Určitě budou následovat i další.

Jedním z našich cílů je také zaštiťovat svépomoc studentů při studiu. Právě za tímto účelem jsme kdysi zahájili projekt „Quizlet při ÚKS“, v jehož rámci společnými silami vytváříme sady slovíček na webu Quizlet.com pro interaktivní výuku všech jazyků, které se studují na našem ústavu. Další podobný projekt s názvem „Delfy“ zase zahrnuje vytvoření internetového úložiště s těžko dostupnými studijními materiály.

Jednou z hlavních činností spolku je pak divadlo a určitě jí zůstane jí nadále (více o této naší činnosti najdete zde).

V neposlední řadě bychom byli též rádi, kdyby se Studentský spolek při ÚKS stal uznávanou studentskou platformou, která by byla schopná hájit zájmy studentů a jednat jejich jménem s vedením ústavu i v záležitostech, které až tak příjemné nejsou, jako jsou třeba stížnosti na podobu či kvalitu výuky. V této souvislosti bychom rádi přivítali v řadách našich členů více studentů mediteránních studií, dějin starověku a novořečtiny, abychom se mohli více věnovat také jejich problémům a motivovali je tak ke studiu.

Abychom mohli vše výše uvedené zdárně uvést ve skutečnost, potřebujeme naše řady rozšířit o schopné a aktivní studenty napříč všemi obory ÚKS, kteří nám v realizaci našich cílů pomohou. Pokud máte rádi obor, který studujete, není vám jedno, co se děje na našem ústavu, a rádi byste se podíleli na naší činnosti (což je, pokud jste se dočetli až sem, více než pravděpodobné), rádi vás uvítáme v našich řadách!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info