Ústav klasických studií

O katedře

Ústav klasických studií má od svých počátků ve 20. letech 20. století těžiště zájmu ve studiu latinského a klasického řeckého jazyka a příslušných literatur. Od roku 2004 je pak možné se specializovat na studium středověké latiny v rámci navazujícího magisterského studia oboru Latinský jazyk a literatura středověku.
Od roku 1993 se na Ústavu klasických studií zdárně rozvíjí rovněž studium novořeckého jazyka a literatury
V roce 2008 byl otevřen obor Mediteránní studia, jehož cílem je nabízet jazykovědné, literární a historické poznatky jednotlivých filologických oborů, které se svou působností vztahují k středomořskému kulturnímu prostoru. Od roku 2011 je nabídka oborů ústavu dále rozšířena o Dějiny starověku, od roku 2018 je součástí ústavu také oddělení Pravěké archeologie Předního východu.

Všechny obory ústavu, jsou akreditovány v bakalářském i navazujícím magisterském cyklu. Obory Klasická filologie, Novořecký jazyk a literatura a Dějiny starověku mohou být završeny rovněž studiem doktorským. V rámci doktorského studia latinského jazyka existuje možnost specializace klasické nebo medievistické.

Při Ústavu klasických studií působí rovněž brněnská pobočka Jednoty klasických filologů, která pravidelně pořádá odborné přednášky, a také Česká společnost novořeckých studií, jež každoročně vydává odborný časopis Neograeca Bohemica.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info